Наукові здобутки

      Лабораторією (сектором) виконані дослідження, які входили до планів Державного комітету з науки і техніки СРСР, розвитку народного господарства України, НАН України, галузевих міністерств і відомств. Співробітники лабораторії брали участь у всесоюзних наукових програмах з розробки гідрохімічного районування малих річок, створенні «Гидрохимического атласа СССР» (1990), дослідженні водойм-охолоджувачів АЕС. Виконувались також експериментальні дослідження на малих водозборах Богуславського гідролого-гідрохімічного стаціонару кафедри на р. Рось. На сучасному етапі співробітники все частіше залучаються до виконання міжнародних проектів, зокрема по дослідженню та водному менеджменту транскордонних річкових басейнів, гідроморфологічної оцінки екологічного стану річок тощо.  
       З 2001 р. науково-дослідний сектор гідроекології і гідрохімії географічного факультету бере участь у виконанні комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального природокористування». У 2001-2013 рр. під керівництвом доктора географічних наук, професора В.К. Хільчевського виконано три держбюджетні теми «Дослідження регіональних змін гідролого-гідрохімічних процесів та явищ клімату України та їх наслідків» (2001-2005 рр.), «Аналіз антропогенного впливу на гідрологічний, русловий та гідрохімічний режими річок та рівень забрудненості атмосферного повітря території України» (2006-2010 рр.) та «Аналіз динаміки стоку наносів, трансформації хімічного складу води річок та синоптично-циркуляційних умов формування катастрофічних паводків» (2011-2013 рр.).
З 2014 р. НДС проводить дослідження по темі «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок Українських Карпат» (науковий керівник д.г.н., проф. О.Г. Ободовський).
       З 2000-го року було виконано понад 25 господарських договорів, замовниками яких виступали, переважно, структурні підрозділи Державного агентства водних ресурсів України. Науковими керівниками цих тем були затверджені д.г.н. В.К. Хільчевський, д.г.н. О.Г. Ободовський, д.г.н М.І. Ромась, д.г.н. Гребінь В.В., к.т.н. В.В. Онищук.