Історія       Наукові здобутки    

За період свого існування в лабораторії було виконано низку науково-дослідних тем, отримані важливі результати, що стосувалися проблем регіонального розвитку в Україні, специфіки еколого-географічної ситуації, стану та динаміки природно-техногенної безпеки регіонів України, трансформації регіональних систем природокористування та інших. З 2016р. поряд з традиційними дослідженнями у сфері природокористування науково-дослідний сектор працює над вивченням трансформаційних процесів у містах.

Так, у період 2001 – 2010 рр. під керівництвом д.е.н. Я.Б. Олійника виконувались держбюджетні теми: “Концепція вищої географічної освіти”, “Суспільно-географічні основи регіонального природокористування”, “Суспільно-географічні основи дослідження регіональної екологічної безпеки”.

Протягом 2011 – 2013 рр. домінуючим напрямом роботи лабораторії було вивчення “Суспільно-географічних основ дослідження трансформації системи природокористування в Україні”, спрямоване на виявлення історико-географічних зрізів формування та розвитку системи природокористування та аналіз регіональних особливостей природокористування, розробку стратегічних напрямів управління. За цей період співробітниками під керівництвом д. е.н., проф. Я.Б. Олійника було проаналізовано діахронічну структуру системи природокористування, визначено особливості її вивчення та сприйняття, визначено особливості просторово-часової трансформації системи природокористування, розроблено стратегічні напрями удосконалення управління системою природокористування в Україні.

Протягом 2014 – 2015 рр. лабораторія працювала над НДР “Екологічна і природно-техногенна безпека України в регіональному вимірі” під керівництвом к. геогр.н., доц. А.Л. Мельничука. Протягом цього періоду співробітниками лабораторії реалізовано концептуально новий підхід до дослідження природно-техногенної безпеки, що методологічно відповідає новим найбільш актуальним міжнародним підходам – це застосування основних положень та ідей концепції управління ризиками та концепції зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій. У відповідності з цим виявлено системні недоліки існуючого в Україні механізму та запропоновано новий концептуальний та змістовний базис для його вдосконалення. Пропоновані підходи спираються на ідею розширення інструментів управління ризиками, формування багаторівневого територіального підходу як базового при здійсненні управління ризиками поряд з галузевим підходом, а також розширення кола суб’єктів управління ризиками шляхом залучення громадянського суспільства та його інститутів. З цією метою в лабораторії реалізовано пілотну версію геоінформаційної системи природно-техногенної безпеки регіонів, що може бути використана як управлінський інструмент та комунікаційна платформа водночас.

У різні періоди над виконанням науково-дослідних тем в лабораторії працювали відомі економіко-географи – д.е.н. Я.Б. Олійник, д.геогр.н. С.І. Іщук, д.геогр.н. К.В.Мезенцев, д.геогр.н. О.О. Любіцева, д.геогр.н. С.П. Запотоцький, к.геогр.н. Н.І.Мезенцева, к.геогр.н. В. О. Гуцал, к.геор.н. В.Ф. Пасько, к.геогр.н. Л.О. Коковський.

Завідувачі лабораторії:

2002-2003 рр. – д.геогр.н., проф. С.І. Іщук;
2003-2010 рр. – к.е.н. О.Ю. Кононенко;
2011р. – к.геогр.н. А.Л. Мельничук;
2012р. – к.е.н. О.Ю. Кононенко;
2012-2013рр. – к.геогр.н. Л.О. Коковський;
З 2014р. – к.геогр.н. О.О. Денисенко.