Освітньо-професійна програма «Транскордонне екологічне співробітництво» за cпеціальністю 106 – Географія галузі знань 10 – Природничі науки

  Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Транскордонне екологічне співробітництво» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; редакція 2020 р.)
 Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова для географів
ОК 2. Вища математика з основами математичної статистики
ОК 3. Хімія з основами геохімії
ОК 4. Геологія
ОК 5. Метеорологія
ОК 6. Топографія
ОК 7. Вступ до університетських студій
ОК 8. Фізика з основами геофізики
ОК 9. Гідрологія та океанологія
ОК 10. Ґрунтознавство
ОК 11. Біогеографія
ОК 12. Комплексна дисципліна. Навчальна практика з основ польових природничо-географічних досліджень
ОК 12.01  Частина 1 Польова топографічна зйомка
ОК 12.02  Частина 2 Геологічні дослідження
ОК 12.03 Частина 3 Метеорологічні дослідження
ОК 12.04 Частина 4 Гідрологічні дослідження
ОК 12.05 Частина 5 Ґрунтознавчі дослідження
ОК 12.06 Частина 6 Біогеографічні дослідження
ОК 13. Навчальна практика з методів набуття географічної інформації
ОК 14. Геоморфологія
ОК 15. Картографія
ОК 16. Основи геоекології
ОК 17. Фізична географія материків та океанів
ОК 18. Ландшафтознавство
ОК 19. Економічна та соціальна географія світу
ОК 20. Українська та зарубіжна культура
ОК 21. Навчальна практика з методів обробки географічної інформації
ОК 22. Навчальна професійно-орієнтована практика
ОК 23. Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ОК 24. Соціально-політичні студії
ОК 25. Навчальна практика з методів поширення географічної інформації
ОК 26. Виробнича практика
ОК 27. Філософія
ОК 28. Теорія міжнародних відносин
ОК 29. Заповідна справа
ОК 30. Географічні інформаційні системи
ОК 31. Екологічний моніторинг
ОК 32. Географічні інформаційні технології
ОК 33. Глобальні екологічні проблеми
ОК 34. Геоекологічні проблеми Європи
ОК 35. Основи світової політики
ОК 36. Методи експертної оцінки довкілля
ОК 37. Дистанційне зондування Землі
ОК 38. Урбоекологія
ОК 39. Ґрунтовий покрив та земельні ресурси світу
ОК 40. Біорізноманіття світу
ОК 41. Екологічний менеджмент
ОК 42. Природничо-географічне моделювання
ОК 43. Антропізація ландшафтів
ОК 44. Кваліфікаційна робота бакалавра за професійним спрямуванням
 Вибіркові компоненти ОП
ВБ 2.1. Конфліктологія та теорія переговорів
ВБ 2.2. Система земельних покривів світу
ВБ 2.3. Методика планування польових екологічних досліджень
ВБ 2.4. Екологічні конфлікти та їх врегулювання
ВБ 2.5. Ландшафтна екологія
ВБ 2.6. Агроекологія
ВБ 2.7. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) та оцінка впливу на довкілля (ОВД)
ВБ 2.8. Міжнародні екологічні угоди
ВБ 2.9. Геопросторовий аналіз
ВБ 2.10. Міжнародний досвід планування ландшафту
ВБ 2.11. Забруднювальні речовини в навколишньому середовищі
ВБ 2.12. Управління природоохоронними територіями
ВБ 2.13. Міжнародні екологічні організації
ВБ 3.1.1. Екосистемні та ландшафтні послуги
ВБ 3.1.2. Міжнародне співробітництво з оцінки та охорони земель
ВБ 3.1.3. Психологія
ВБ 3.2.1. Дипломатичний протокол та етикет
ВБ 3.2.2. Відкриті дані для оцінки та охорони земель
ВБ 3.2.3. Латинська мова
ВБ 3.3.1. Екологічні критерії та стандарти якості довкілля
ВБ 3.3.2. Природно-культурна спадщина світу
ВБ 3.3.3. Соціологія
ВБ 3.4.1. Основи планування ландшафту
ВБ 3.4.2. Інфраструктура просторових даних (ІПД)
ВБ 3.4.3. Педагогіка
ВБ 3.5.1. Європейська та міжнародна безпека
ВБ 3.5.2. Історичне ландшафтознавство
ВБ 3.5.3. Екологічне картографування