Історія нашого факультету

Географічний факультет є провідним в Україні навчально-методичним і науковим центром географічної освіти. Підготовка фахівців з географії тут здійснюється на 8 кафедрах: фізичної географії та геоекології; географії України; землезнавства та геоморфології; економічної та соціальної географії; країнознавства та туризму; метеорології та кліматології; гідрології та гідроекології; геодезії та картографії.

Географічний факультет у Київському університеті розпочав свою роботу 1933 року у складі геолого-географічного факультету на базі трьох кафедр: фізичної географії; економічної географії; геодезії та картографії. А вже в 1944 році географічний факультет почав функціонувати як самостійний підрозділ Київського університету.
1949 року були створені кафедри геоморфології та палеогеографії; метеорології та кліматології; гідрології суші, яка в 1976 році була перейменована в кафедру гідрології та гідрохімії, а з 2002 року називається кафедрою гідрології та гідро екології.

В 1990 році на географічному факультеті створено кафедру країнознавства та туризму, а в 1995 році – кафедру географії України.

Кафедра економічної географії з 1988 року носить назву кафедри економічної та соціальної географії, а кафедра геоморфології та палеогеографії з 2004 року називається кафедрою землезнавства та геоморфології.

З метою підготовки фахівців у сфері географічної науки та туризму з поглибленим знанням італійської мови і культури географічний факультет з 1999 року тісно співпрацює з Асоціацією з розвитку італійської мови і культури "ІТАЛЬЯМО".

Географічний факультет щорічно готує до друку періодичні фахові видання: "Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Географія"; "Економічна та соціальна географія"; "Часопис картографії"; "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія"; "Фізична географія та геоморфологія"; "Географія та туризм".2018 рік
2013 рік