Дмитрук Олександр Юрійович


Фізико-географ,  професор, доктор географічних наук

Curriculum vitae Народився в м.Києві. Закінчив 1989 географічний факультет Київського університету. 3 1989 працює у Київському університеті на кафедрі фізичної географії та охорони природи (1995 реорганізована у кафедру географії України). З 2000 р. завідувач кафедри географії України Київського університету. Кандидатська дисертація “Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі м.Києва)” (1993), докторська дисертація “Ландшафтно-урбанізаційні системи України” (2005).

Фахівець в галузі урболандшафтознавства, рекреаційного природокористування, екотуризму, географічної освіти. Розробив та реалізував на практиці оригінальні методики великомасштабного ландшафтознавчого дослідження м.Києва, регіон. урбанізаційно-ландшафтознавчого дослідження території України. Обґрунтував класифікацію ландшафтно-урбанізаційних систем України. Створив власну схему ландшафтно-урбанізаційного районування України. Вивчає конструктивно-географічні основи урбанізаційного та рекреаційно-туристського природокористування. Автор понад 170 наукових праць.


Основні праці: Урбаністична географія. Ландшафтний підхід. К., 1998; Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічні дослідження. К., 2004.; Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління. К., 2004; Урбанізація та екологічний туризм: Навч. посіб. К., 2002; Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посіб. К., 2008 (у співавт.).