Хільчевський Валентин Кирилович

Український гідролог - гідрохімік,
доктор географічних наук, професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету,
 заслужений діяч науки і техніки України,

 

Сurriculum vitae 


Народився 23.12.1953 р. на Київщині.

Гідролог, гідрохімік, гідроеколог, академік АН Вищої освіти України (2006 р.), почесний працівник Гідрометслужби України (2003 р.), відмінник освіти України (2004 р.). Закінчив в 1976 р. Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, географічний факультет за спеціальністю географ-гідролог, спеціалізація - гідрохімія. З 1976 р. по 1988 р. працював в проблемній н.-д. лабораторії гідроекології та гідрохімії географічного факультету на посадах інженера, старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника. У 1988-1989 рр.. проходив наукове стажування і читав лекції в Бухарестському університеті (Румунія). З 1989 р. - доцент, з 1997 р. - професор, з 2000 р. - завідувач кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1984 р. в Гідрохімічному інституті (м. Ростов-на Дону, Росія) захистив під керівництвом професора В. І. Пелешенка кандидатську дисертацію «Зміна хімічного складу річкових вод басейну Верхнього Дніпра під впливом антропогенного чинника» (включаючи територію Росії, Білорусі та України) (спеціальність - гідрохімія). У 1996 р. захистив докторську дисертацію в Київському університеті «Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра)", спеціальність - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Виконав дослідження, присвячені теоретичним основам формування хімічного складу поверхневих вод під впливом антропогенних факторів, проблемам регіональної гідрохімії і моніторингу якості вод, теоретичним і прикладним питанням гідроекології, поклав початок новому науковому напрямку - агрогідрохімія. Запропонував сучасну класифікацію природних вод за мінералізацією для прикладних цілей. Брав участь в експедиціях на Азовському морі, Шацьких озерах, в басейнах річок Прип'яті, Дніпра, Південного Бугу, Сулинського і Георгіївського рукавів Дунаю, річок Південних Карпат і плато Трансільванії, північно-західної частини Чорного моря, водоймах-охолоджувачах Смоленської, Рівненської, Хмельницької АЕС .

Став ініціатором створення та головним редактором наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія гідроекологія" (2000 р.), започаткував проведення Всеукраїнських наукових конференцій "Гідрологія, гідрохімія гідроекологія" (2001). Ініціатор перейменування в 2002 р. кафедри гідрології і гідрохімії на кафедру гідрології та гідроекології. В.К. Хільчевський підготував 3 докторів і 6 кандидатів наук. Автор понад 220 наукових праць серед яких понад 30 книг. Співавтор низки карт з якості вод в "Гідрохімічному атласі СРСР" (1990) і "Національному атласі України" (2007). Член редколегії та автор статей, виданої в 2006-2008 рр., тритомної "Екологічної енциклопедії".

Сучасні наукові інтереси - розвиває основи гідрохімії регіональних басейнових систем, охарактеризував сучасний гідрохімічний і гідроекологічний стан низки річкових басейнів України в серії монографій (2005-2011рр.).

Викладає курси лекцій - «Основи гідрохімії», «Водопостачання та водовідведення - гідроекологічні аспекти», «Комплексне використання і охорона водних ресурсів».

Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, заступник голови науково-методичної комісії з гідрометеорології та державної акредитаційної комісії Міносвіти і науки України. Був членом експертної ради ВАК України, вченої ради університету. Член редколегій низки наукових журналів та збірників. Нагороджений Почесними грамотами Київського міського голови (2002 р.), Міносвіти і науки України (2003 р.), Держводгоспу Україна (2006 р.).

Основні наукові праці:

 • Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС: Монографія / за ред. В. К. Хільчевського. - К.: Ніка-центр. - 2011.-176с.
 • Водні ресурси та якість річкових вод басейну Південного Бугу: Монографія / за ред. В. К. Хільчевського. - К.: Ніка-центр. - 2009.-184с.
 • Хільчевський В.К., Дубняк С.С. Основи океанології. Підручник.-К.: ВПЦ "Київський університет". - 2008. - 255с.
 • Загальна гідрологія: Підручник. / за ред. В. К. Хільчевського і О. Г. Ободовського. К.: ВПЦ «Київський університет» - 2008. - 399с.
 • Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра: Монографія / за ред. В.К. Хільчевського. - К.: Ніка-центр. - 2007. - 184с.
 • Національний атлас України / за ред. Б. Є. Патона, А. П. Шпака, Л. Г. Руденка та ін - К.: ДНВП «Картографія». - 2007. - С. 181, 409, 410.
 • Будник С.В., Хильчевский В.К. Гидродинамика и гидрохимия склоновых водотоков: Монография. – К.: ИГЛ «Обрії». – 2005. – 368с.
 • Хільчевський В.К. Гідрохімія океанів і морів: Навчальний посібник. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 2003. -114с.
 • Хільчевський В.К. Водопостачання і водовідведення. Гідроекологічні аспекти: Підручник. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 1999. - 319с.
 • Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія: Підручник. - К.: Либідь. - 1997. - 384с.
 • Хільчевський В.К. Роль агрохімічних засобів у формуванні якості вод басейну Дніпра: Монографія. - К.: ВПЦ "Київський університет". - 1996. - 222с.
 • Горєв Л.І., Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Гідрохімія України: Підручник. - К.: Вища школа. 1995. - 307с.
 • Гидрохимическийатлас СССР. - М.: ГУГК, 1990. - С. 59-66.


Інформацію про В.К. Хільчевського можна знайти: Кафедра гідрології і гідрохімії: освіта і наука. - К.: Ніка-центр, 2000; Водоснабжениеиводоотведение: Энциклопедия. - К., 2002; Українські гідрологи, гідрохіміків, гідроекологи.- К.: Ніка-центр, 2004; Географічний факультет у персоналіях. Довідник. - К.: ВГЛ "Обрії", 2008; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Шляхами успіху. - К.: 2008; Вчені України- еліта держави. - К., 2010