Сніжко Сергій Іванович

Гідролог-метеоролог, завідувач кафедри метеорології та кліматології ,
доктор географічних наук, професор

     Освіта: Київський державний університет імені Тараса Шевченка (КНУ), кафедра гідрології та гідрохімії (1980 р.);    захистив кандидатську (1989 р., Гідрохімічний інститут Державного комітету з гідрометеорології СРСР) та докторську    дисертацію (2002 р., КНУ).

   
Підвищення кваліфікації:

2018 р. Підвищення кваліфікації з трансферу знань та комерціалізації університетських досліджень в Центрально-Європейському університеті м. Скаліце (Словаччина)
2017 р.                    Вивчення системи глобального моніторингу навколишнього природного середовища на прикладі  станції  Хьютіала (Фінляндія)
2017 р.          Tренінг зі створення персонального навчального середовища в Пловдівському аграрному університеті (Болгарія)
2006 р.         Навчався в Навчальному центрі Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) у Туреччині, де прослухав курси з методики викладання метеорології, зміни клімату,чисельних методів прогнозування погоди. Отримав кваліфікаційний сертифікат міжнародного зразка
2006 р.   ______    Прослухав навчальний курс з гідрометеорологічних катастроф у навчальному центрі ВМО у Китаї

Досвід роботи:
1978 р. -технік-гідролог у інституті «Союзгазпроект» – експедиційні дослідження на трасі газопроводу «Уренгой-Куйбишев-Петровськ»; з 1979р. по 1995 р. – інженер, мол. наук. співр., ст.наук.співр. н.-д. гідрохімічної лабораторії географічного ф-ту КНУ; з 1995 р. по 2002 р. – доцент кафедри гідрології та гідрохімії географічного ф-ту КНУ; з 2002 р. – зав. кафедри метеорології і кліматології.

Робота за кордоном:

2013 р. Німеччина/Потсдамський університет, Потсдамський інститут клімату/ проведення наукових досліджень на кафедрі гідрології та кліматології
2008 р.      Великобританія / Кембриджський університет /Центр атмосферних наук/ проведення наукових досліджень
2006 р.          Німеччина/Потсдамський університет, Потсдамський інститут клімату/ проведення наукових досліджень на кафедрі гідрології та кліматології
1999 р.   Німеччина/Вестфальський університет(м.Мюнстер)/ проведення наукових досліджень
1999 р.  Німеччина/ Федеральний інститут гідрології (м.Кобленц)/наукове стажування
1999 р. Німеччина, Вісбаден/Гесенське міністерство охорони навколишнього середовища / наукове стажування.
1994-1995 рр. Німеччина/Вестфальський університет (м.Мюнстер)/ Гаст-доцент на кафедрі прикладної геології Інституту геології та палеонтології.

 Міжнародні наукові проекти:

з 2019 р. Pan-Eurasian Experiment (PEEX)
2018–2021рр. Національний консультант проекту Technology Needs Assessment «TNA»: Україна. https://tech-action.unepdtu.org/country/ukraine/
2017 р.          Проект для підготовки пропозицій по створенню консорціуму та написанню проекту на конкурс EU HORIZON-2020 MARIE SKŁODOWSKA CURIE ACTIONS проект для European Training Network (ETN) “ECHO-MAC: Environmental Change and Hydro-geOmorphic risks in Europe: Learning from cross-country approaches in Mediterranean, Alpine and Carpathian regions” (EU proposal 813686 - ECHO-MAC)
2016-2019 рр.   Локальний менеджер проекту ЕРАЗМУС+ 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate». https://ecoimpact.knu.ua/
2015 р. Проект програми “HORIZON-2020”  з організаційного забезпечення підготовки проектів та створення проектних команд з країн, що підпадають під дію програми співробітництва ASEAN-EU.
2015 р. Проект «Impact of heat waves (HWs) on air pollution». Фінансування -Mетеорологічна служба Франції (MeteoFrance)
2014 р. Проект Регіонального екологічного центру Центральної та Східної Європи (REC for CEE) «Адаптація міст до змін клімату». Фінансування - REC for CEE
2013 р. Проект Німецького товариства академічних обмінів (DAAD) “Оцінка впливу кліматичних змін на водні ресурси України»
2012 р. Німецько-український проект «Розробка атласу водних ресурсів Західної України в умовах зміни клімату». Фінансування - Державний Комітет України з питань науки і технологій
2008 р. Спільний проект Кембриджського університету та Інституту відкритого суспільства «Chemistry of Atmosphere and Climate Change”. Виконувався в Центрі атмосферних наук Кембриджського університету (м. Кембридж, Велика Британія)
2000-2002 рр. Національний експерт проекту Міністерства охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки Німеччини «Інвентаризація точкових та дифузних джерел емісії азоту та фосфору транскордонного річкового басейну»
1998-2002 рр. Експерт проекту «1997 TACIS CBC Programme: Bug and Latorica/Uzh Transboundary Water Quality Monitoring and Assessment (ENVREG9702)», керівник міжнародної гідрохімічної експедиції. Фінансування - програма ЄС ТACIS

 Вітчизняні наукові проекти:

2018-2020 рр.        Держбюджетна НДР № 018БП050-01 «Гідроекологічна оцінка та прогноз гідроенергетичного потенціалу річок України в умовах кліматичних змін». Фінансування - Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
2016 -2017 рр.     Держбюджетна НДР №16БП050-01  «Гідроекологічна оцiнкa енергетичного потeнцiaлу piчок басейну Дніпра (в межах України) в умовах змін клiмaту». Фінансування - Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
2014-2015 рр.        Держбюджетна НДР № 14БП050-01. «Гідроекологічна оцінка та прогноз енергетичного потенціалу річок Українських Карпат». Фінансування - Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
2013 р.  Науковий проект “Розробка кліматичної стратегії м.Києва». Фінансування: КМДА, м.Київ
2012 р. Держбюджетна НДР «Розробити принципи і методи басейнової оцінки впливу кліматичних змін на водний стік». № ДР 0108U005988. Фінансування - Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України
2010–2012 рр. НДР   “Прогноз водних ресурсів України на ХХІ століття в умовах зміни клімату та розробка стратегії адаптації водного господарства до змін клімату» Фінансування: Агентство водних ресурсів України

 Володіння іноземними мовами:

німецька, російська – вільно, англійська, польська – добре.

Громадська діяльність:

Член Робочої групи Міндовкілля з розробки Національного плану адаптації до зміни клімату. Член Вченої ради факультету, член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій К 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та ДФ 041.090.004 Одеського державного екологічного університету.  Член редакційної колегії наукових журналів «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, серія Географія», «Метеорологія і кліматологія», «Український гідрометеорологічний журнал», «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» та ін.

Публікації:

автор та співавтор 250 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі 30 книг.  Основні видання: наукові монографії «River Runoff in Ukraine Under Climate Change Conditions» (2020, у співавторстві); «Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії» (2019, у співавторстві), «Гідролого-гідрохімічні характеристики річок Житомирського Полісся в умовах глобального потепління» (2017, у співавторстві з Павельчуком Є.М.), «Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання» (2014, у співавторстві з Базилевичем В.Д., Сніжком С.І., ін.), «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста»( 2011, у співавторстві з Шевченко О.Г.), «Теорія і методи аналізу регіональних гідрохімічних систем» (2005), «Harmonised Inventory of Point and Diffuse Emissions of Nitrogen and Phosphorus for a TransboundaryRiver Basin» (Berlin,2003 у співавторстві з SchreiberH., Constantinescu L.T., Cvitanic I. et.al.), «Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області» (Житомир, 2002, у співавторстві з ОрловимО.О., Закревським Д.В., та ін.);підручники  «Економічна метеорологія» (2019, у співавторстві з Шевченко О.Г. та Вітренко А.О.); «Практикум з метеорології та кліматології» (2018, у співавторстві з Сніжком С.І. та Круківською А.В.),  «Метеорологія» (2009, у співавторстві з Паламарчук Л.В. та Затулою В.І.), «Динамічна метеорологія» (2009, у співавторстві з Прусовим В.А.), «Математичне моделювання атмосферних процесів» (2006, у співавторстві з Прусовим В.А.), «Оцінка та прогнозування якості природних вод» (2001), «Інженерна гідрохімія» (2001).

Підготовка наукових кадрів:
Під науковим керівництвом проф. С.І.Сніжка підготовлено та захищено 8 кандидатських та 1 докторська дисертація:

Дисертації кандидата наук за спеціальністю 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
2007 р. Дворецька І.В. «Динаміка окремих хімічних складових та оптичних властивостей атмосфери над територією України»
2009 р.          Скриник О.А. «Метод визначення дат стійких переходів температури повітря через фіксовані значення та тенденції їх змін в умоваїх сучасного клімату»
2009 р.   Шевченко О.Г. «Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м.Києві»
Дисертації кандидата наук за спеціальністю 11.00.07 гідрологія, гідрохімія, водні ресурси 
2010 р. Боднарчук Т.В. «Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів’ях басейнів Дністра та Західного Бугу»
2010 р. Косовець-Скавронська О.О. «Хімічний склад атмосферних опадів та його роль у формуванні хімічного складу поверхневих вод території України»
2013 р. Купріков І. В. «Оцінка можливих змін водних ресурсів місцевого стоку в Україні в ХХІ столітті»
2016 р. Павельчук Є. М. «Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату»
2019 р. Дідовець Ю.С. "Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводковий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM"
Дисертація доктора наук за спеціальністю 11.00.09 метеорологія, кліматологія, агрометеорологія
2020 р. Шевченко О.Г. "Теоретико-методологічні засади комплексних досліджень урбометеорологічних трансформацій у містах"

Наукові та державні відзнаки:

2018 р. - Заслужений працівник освіти України
2017 р. - Відмінник освіти України
2013 рр. – науковий грант Німецької служби академічних обмінів
2010 р. – Почесна грамота Ректора КНУ імені Тараса Шевченка
2009 р. – премія ім. Шевченка (КНУ) за кращу наукову роботу
2008 р. – науковий грант Кембриджського університету
2006 рр. – науковий грант Німецької служби академічних обмінів
1999 р. – науковий грант Німецької служби академічних обмінів
1994-1995 р. – науковий грант Німецької служби академічних обмінів
2004 р. – звання «Почесний працівник Гідрометслужби України»
1986 р. – знак «Учасник ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС»

Читає курси: Хімія атмосфери і зміни клімату Atmospheric Chemistry and Climate Change, Прикладна математична статистика, Охорона атмосфери, Моніторинг атмосфери, Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації, Інноваційні технології адаптації до змін клімату.