Гавриленко
Олена Петрівна

Доцент кафедри фізичної географії та геоекології,
кандидат географічних наук, доцент


Curriculum vitae

У 1986 р. закінчила кафедру фізичної географії Київського державного університету імені Тараса Шевченка. В 1990 р. захистила кандидатську дисертацію  «Методика ландшафтного обґрунтування територіальних схем і проектів природокористування» за  спеціальністю -11.00.01 –  фізична географія, геофізика та геохімія ландшафту.                                      

Працює на кафедрі з 2001 р.

Наукові інтереси: Досліджує геоекологічне обґрунтування проектів природокористування, екосистемні послуги природоохоронних територій, геоекологічні наслідки нераціонального природокористування.

Навчальні курси: «Класифікація та паспортизація природних об’єктів», «Геоекологія України», «Геоекологія»,  «Основи геоекології»,  «Екологія людини», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності».

Стажування та проекти:  «Розвиток гідроенергетики України – громадський аналіз в контексті євроінтеграційних процесів», Є членом авторського колективу Національного екологічного центру України,

Нагороди: За вагомі здобутки у професійній діяльності нагороджена грамотою Університету за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі з нагоди 85-річчя географічного факультету.