Мезенцев Костянтин Володимирович

завідувач кафедри економічної та соціальної географії,
доктор географічних наук, професор

Освіта:

2003-2006 – докторантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський національний
університет імені Тараса Шевченка
1994-1997 – аспірантура за спеціальністю «Економічна та соціальна географія», Київський університет імені Т.Г. Шевченка
1988-1993 – спеціаліст за спеціальністю «Географія» (кваліфікація економіко-географ, економіст регіонального розвитку, викладач), Київський університет імені Т.Г. Шевченка

Науковий ступінь:

2007 – доктор географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації «Суспільно-географічне прогнозування регіонального розвитку: теорія, методологія, практика» (науковий консультант – професор Ярослав Олійник)

1997 – кандидат географічних наук, спеціальність – економічна та соціальна географія, тема дисертації
«Моделювання суспільно-географічних процесів в сільському адміністративному районі»
(науковий керівник – доцент Степан Мохначук)

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2015 – донині – завідувач кафедри економічної та соціальної географії
2007 – 2016 – професор кафедри економічної та соціальної географії
2002-2007 – доцент кафедри економічної та соціальної географії
1997 – 2002 – асистент кафедри економічної та соціальної географії
1993-1997 – інженер кафедри економічної та соціальної географії
1992-1993 – лаборант кафедри економічної та соціальної географії

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (за сумісництвом):

2008 – донині – професор кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства

Інститут туризму Федерації профспілок України (за сумісництвом):

2007-2013 – професор кафедри економіки та менеджменту
2002-2007 – доцент кафедри економіки та менеджменту

 Читав лекції у зарубіжних університетах:

Талліннський університет, Естонія (2019)
Білоруський державний університет, Мінськ, Білорусь (2019)
Університет Етвеша Лоранда, Будапешт, Угорщина (2018)
Університет Гельсінкі, Фінляндія (2015)
Університет Лейпцига, Німеччина (2015)
Університет Етвеша Лоранда, Будапешт, Угорщина (2009)

 Розробив та викладає навчальні дисципліни: «Суспільна географія», «Географічне моделювання» (освітній рівень «Бакалавр»), «Contemporary Debates in Human Geography», «Theorising Human Geography», «Суспільно-географічне прогнозування» (освітній рівень «Магістр»), «Presenting Science» (освітній рівень «Доктор філософії»).

Гарант магістерської освітньої програми «Економічна та соціальна географія»

 Громадська діяльність, професійні асоціації:

Голова Київського відділу Українського географічного товариства (з 2012)
Заступник Голови Технічного комітету стандартизації «Туризм і послуги у сфері туризму» (з 2013)
Заступник Голови журі ІІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з географії (з 2013)
Заступник Голови комісії Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з перспективного розвитку (2012-2015)
Радник Голови Державного агентства туризму та курортів (2011-2013)

Членство у редколегіях наукових видань:

«Економічна та соціальна географія» (головний редактор)
«Часопис соціально-економічної географії» 
«Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія»
«Urban Development Issues»
«Space-Society-Econo­my» 

 Наукові інтереси: міська геополітика, міська ідентичність, трансформація міст та урбанізованих територій, субурбанізація та приміські простори, джентрифікація, публічні простори, міграції

 Стажування, спільні наукові дослідження:

2019 – Університет Зальцбурга (Австрія)
2019 – Талліннський університет (Естонія)
2018 – Університет Етвеша Лоранда (Будапешт, Угорщина)
2018 – Інститут географічних досліджень Угорської академії наук (Будапешт, Угорщина)
2015 – Лейбніцький Інститут регіональної географії (Лейпциг, Німеччина), Leibniz Fellow (2014-2016)
2015 – Інститут географічних досліджень Угорської академії наук (Будапешт, Угорщина)
2015 – Університет Осло (Норвегія)

 Міжнародні проекти:

2019-2020 – Ambiguous suburban spaces: Comparative analysis of local trajectories and changing everyday practices (Австрія-Україна, науковий керівник проекту від України)
2018-2022 – Ukrainian geopolitical fault-line cities: urban identities, geopolitics and urban policy (Норвегія-Україна, науковий керівник проекту від України)
2016-2018 – Shifting Paradigms – Towards Participatory and Effective Urban Planning (Німеччина-Україна)
2015 – Civil Society Involvement and Participatory Planning Processes in Urban Development – German-Ukrainian Reflections (Німеччина-Україна)
2013-2016 – Urban Reconfiguration in post‐Soviet Space (Німеччина-Білорусь-Грузія-Казахстан-Україна-Франція-Велика Британія)
2012-2014 – Migration between Belarus, Georgia, Ukraine, Moldova and the Visegrad Countries (Угорщина-Чехія-Словаччина-Польща-Білорусь-Грузія-Молдова-Україна)

 Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.23 у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна

 Під керівництвом Мезенцева К.В. підготовлено та захищено 11 кандидатських дисертацій

 Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць

Вибрані публікації за останні 5 років:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

Нємець Л., Мезенцев К. (ред.) (2019). Соціальна географія. Київ, 304 с. ISBN 978-966-136-630-4 
Мезенцева Н., Батиченко С., Мезенцев К. (2018). Захворюваність і здоров’я населення в Україні: суспільно-географічний вимір. Київ, 136 с. ISBN 978-617-7069-72-2 
Мезенцев К., Олійник Я., Мезенцева Н. (ред.) (2017): Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Київ, 438 с. ISBN 978-966-136-446-1 
Мезенцев К., Підгрушний Г., Мезенцева Н. (2014). Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність та поляризація. Київ, 132 с. ISBN 978-617-7069-12-5 
Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В., Мостова І.О., Сайчук В.С. (2014). Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів. Київ, 210 с. ISBN 978-966-439-786-2 

Розділи у монографіях:

Mezentsev K., Neugebauer C., Mezentseva N. (2017). Civil Society. In: I. Brade, C.S. Neugebauer (eds.). Urban Eurasia. Cities in Transformation. Berlin, DOM publishers, pp. 274-283. ISBN 978-3-86922-506-7

Mezentsev K., Pidgrushnyi G., Mezentseva N. (2015). Challenges of the Post-Soviet Development of Ukraine: Economic Transformations, Demographic Changes and Socio-Spatial Polarization. In: Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. Henn S., Lang T., Sgibnev W., Ehrlich K. (eds). Palgrave Macmillan, pp. 252-269. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137415080_14 

Mezentsev, K. and Pidgrushnyi, G. (2014). Ukraine: stable outflow and changing nature. In: Á. Erőss and D. Karácsonyi, eds., Discovering migration between Visegrad countries and Eastern Partners. Budapest: HAS RCAES Geographical Institute, pp. 191-211. ISBN 978-963-9545-44-1 

 Cтатті:

Mezentsev K., Gentile M., Mezentseva N., Stebletska, Yu. (2019). An island of civilization in a sea of delay? Indifference and fragmentation along the rugged shorelines of Kiev's newbuild archipelago. Journal of Urban Affairs, 41 (5): 654-678. DOI: https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1503544 

Мезенцев К.В., Провотар Н.І., Гнатюк О.М., Мельничук А.Л., Денисенко О.О. (2019). Неоднозначні приміські простори: тенденції та особливості зміни повсякденних практик. Економічна та соціальна географія, Вип. 82, с. 4-19. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2019.82.4-19 

Мезенцева Н.И., Мезенцев К.В., Пальчук М.В. (2019). Социальная география публичных пространств: социальная среда vs периферийность. Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология. № 2, с. 15-24. DOI: https://doi.org/10.33581/2521-6740-2019-2-15-24 

Мезенцев К., Денисенко О. (2018). Міста на постсоціалістичному просторі: підходи до концептуалізації та місце в урбаністичному дискурсі. Український географічний журнал, 4: 16-24. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2018.04.016 

Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. (2017). Сучасні трансформації публічних просторів Києва: передумови, прояв та специфіка. Часопис соціально-економічної географії. Вип. 22(1), с. 39-46. DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-22-07 

Мезенцев К., Гаврилюк К. (2015). Тестування моделі диференціальної урбанізації в Україні. Економічна та соціальна географія, 73(3), pp. 15-26. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.73.15-26 

Pidgrushnyi, G. and Mezentsev, K. (2015). The Attractiveness of the Area for Human Habitation: Methodological and Applied Aspects of Research. Ukrainian Geographical Journal, 1, pp. 32-41. DOI: https://doi.org/10.15407/ugz2015.01.032 

Karácsonyi, D., Mezentsev, K., Pidgrusnyi, G. and Dövényi, Z. (2014). From Global Economic Crisis to Armed Crisis: Changing Regional Inequalities in Ukraine. Regional Statistics, 4(2), pp. 18-39. DOI: https://doi.org/10.15196/RS04202 

 Науковий профіль:

Google Scholar 
Research Gate 
ORCID: 0000-0003-1974-7860 
Scopus ID: 57192031428 
WoS Researcher ID: M-2537-2018 

 Нагороди:

Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019)
Почесна грамота Національної академії педагогічних наук (2018)
Почесна грамота Міністерства культури і туризму України (2009)