Провотар Наталія Іванівна

соціо-економіко географ, кандидат географічних наук, доцент

Сurriculum vitae

У 1990 році закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю економіко-географ, викладач. Навчалась в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка у професора Миколи Пістуна. У 1993 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата географічних наук.
Викладає на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1993 року як асистент, з 1998 року – доцент кафедри економічної та соціальної географії.

 

Розробила та викладає навчальні курси:

«Економічна та соціальна географія України», «Географія праці та гендеру», «Географія світу: міста та регіони» (освітній рівень «Бакалавр»); «Якість життя населення міст», «Сучасні концепції регіонального розвитку», «Теорії просторової організації», «Науково-дослідницький практикум із суспільної географії» (освітній рівень «Магістр»); «Регіональні суспільно-географічні дослідження» (освітній рівень «Доктор філософії»).
Гарант освітньої програми «Урбаністика та міське планування».
 
Наукові інтереси: урбаністика, сучасні соціально-економічні трансформації в містах, публічні простори міст, субурбанізація, міграції населення, географія гендеру.

 Стажування: Інститут географічних досліджень Угорської академії наук (м. Будапешт, Угорщина, 2015, 2018), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2017), Талліннський Університет за програмою академічної мобільності Еразмус+ (м. Таллінн, Естонія, 2019), Університет Зальцбурга (м. Зальцбург, Австрія, 2019).

 Міжнародні проекти: Семінар з вивчення позитивного досвіду європейських країн (на прикладі Фінляндії) щодо підвищення гендерної рівності та ролі жінки в суспільстві (Фінляндія – Україна, 2010); Неоднозначні приміські простори: порівняльний аналіз місцевих траєкторій розвитку та мінливі повсякденні практики» (Австрія – Україна, 2018-2020).

 Під керівництвом Провотар Н.І. підготовлено та захищено шість кандидатських дисертацій: Штельмах О.О. «Суспільно-географічні аспекти соціальної безпеки регіонів України», Мороз І.М. «Регіональні аспекти інвестиційної діяльності в сільському господарстві та харчовій промисловості України», Кривець О.О. «Суспільно-географічне дослідження гендерних співвідношень в регіонах України», Мостовою І.О. «Кіровоградський регіональний ринок праці та його вплив на розселення і міграції населення», Батиченко С.П. «Суспільно-географічні аспекти дослідження захворюваності населення регіонів України», Пальчук М.В. «Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження».

Член Українського географічного товариства.

Член журі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт дійсних членів Малої академії наук України (1997-2019 рр.).

Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані монографії, підручники та навчальні посібники:

Нємець Л., Мезенцев К., Мезенцева (Провотар) Н. та ін. (2019). Соціальна географія. Київ, 304 с. ISBN 978-966-136-630-4 

Мезенцева (Провотар) Н., Батиченко С., Мезенцев К. (2018). Захворюваність і здоров’я населення в Україні: суспільно-географічний вимір. Київ, 136 с. ISBN 978-617-7069-72-2 

Мезенцев К., Олійник Я., Мезенцева (Провотар) Н., ред. (2017): Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін. Київ, 438 с. ISBN 978-966-136-446-1 

Mezentsev K., Neugebauer C., Mezentseva (Provotar) N. (2017). Civil Society. In: I. Brade, C.S. Neugebauer (eds.). Urban Eurasia. Cities in Transformation. Berlin, DOM publishers, pp. 274-283. ISBN 978-3-86922-506-7

Mezentsev K., Pidgrushnyi G., Mezentseva (Provotar) N. (2015). Challenges of the Post-Soviet Development of Ukraine: Economic Transformations, Demographic Changes and Socio-Spatial Polarization. In: Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization. Henn S., Lang T., Sgibnev W., Ehrlich K. (eds). Palgrave Macmillan, pp. 252-269. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137415080_14 

Мезенцев К., Підгрушний Г., Мезенцева (Провотар) Н. (2014). Регіональний розвиток в Україні: суспільно-просторова нерівність та поляризація. Київ, 132 с. ISBN 978-617-7069-12-5 

Мезенцева (Провотар) Н.І., Мезенцев К.В., Мостова І.О., Сайчук В.С. (2014). Географія праці: сучасні концепти та ринки праці регіонів. Київ, 210 с. ISBN 978-966-439-786-2 

Мезенцева (Провотар) Н.,  Кривець О. (2013). Гендер і географія в Україні. Київ, 194 с. ISBN 978-966-521-347-5 

Мезенцева (Провотар) Н.І., Мезенцев К.В. (2000). Суспільно-географічне районування України. Київ, 228 с. ISBN 966-594-156-9 

Вибрані статті за останні п’ять років:

Mezentsev K., Gentile M., Mezentseva (Provotar) N. and Stebletska, Yu. (2019). An island of civilization in a sea of delay? Indifference and fragmentation along the rugged shorelines of Kiev's newbuild archipelago. Journal of Urban Affairs, 41 (5): 654-678. DOI: https://doi.org/10.1080/07352166.2018.1503544 

Мезенцев К.В., Провотар Н.І., Гнатюк О.М., Мельничук А.Л., Денисенко О.О. (2019). Неоднозначні приміські простори: тенденції та особливості зміни повсякденних практик. Економічна та соціальна географія, Вип. 82, с. 4-19. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2019.82.4-19 

Мезенцева (Провотар) Н.И., Мезенцев К.В., Пальчук М.В. (2019). Социальная география публичных пространств: социальная среда vs периферийность. Журнал Белорусского государственного университета. География. Геология. № 2, с. 15-24. DOI: https://doi.org/10.33581/2521-6740-2019-2-15-24 

Мезенцева (Провотар) Н.І., Бура Т.Л.(2017). «Старі» та «нові» публічні простори Києва: конфлікт чи взаємодоповнення? Урбаністичні студії. Вип. 3, с. 168-177.  

Мезенцев К.В., Мезенцева (Провотар) Н.І. (2017). Сучасні трансформації публічних просторів Києва: передумови, прояв та специфіка. Часопис соціально-економічної географії. Вип. 22(1), с. 39-46. DOI: https://doi.org/10.26565/2076-1333-2017-22-07 

Мезенцева (Провотар) Н.І., Пальчук М.В. (2016). Публічні простори міст: осмислення через призму зарубіжного дискурсу. Економічна та соціальна географія. Вип. 76, с. 19-26. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2016.76.19-26 

Мезенцева (Провотар) Н.І., Кондрась Н.М. (2015). Другий демографічний перехід: витоки та концепції. Економічна та соціальна географія. Вип. 73, с. 51-56. DOI: https://doi.org/10.17721/2413-7154/2015.73.51-5 

 Науковий профіль:

Google Scholar 

Research Gate 

ORCID: 0000-0003-2211-6509 

Scopus ID: 57204288896 

WoS Researcher ID: AAC-3776-2020 

 Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти України (1999), Подяка Міністерства освіти і науки України (2008), Подяка Міністерства освіти і науки України, НАН України, Національного центру «Мала академія наук України» (2013), Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2016), Подяка Ректора Київського національного Університету імені Тараса Шевченка (2018).