Кононенко Олена Юріївна

Доцент, кандидат економічних наук, доцент
Сurriculum vitae
 
Народилася 1 вересня 1974 року у м. Києві. Закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка у 1996 році та отримала кваліфікацію “Соціо-економіко-географ. Економіст регіонального розвитку. Викладач”.

Починала наукову діяльність у Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України, де з 1996 по 2000 роки навчалась у аспірантурі, а у 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Розвиток потенційно-небезпечних виробництв з урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій (на прикладі Східного регіону)” під керівництвом д.е.н., проф. А.М. Федорищевої.

На факультеті працює з 2003 року. З 2003 по 2012 рік поєднувала роботу у науково-дослідній частині географічного факультету та викладання на кафедрі економічної та соціальної географії, а з 2012 року є штатним викладачем кафедри. У 2008 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності “Економічна та соціальна географія”.

Наукові інтереси: природно-техногенна безпека, сталий розвиток регіонів і міст, зелена економіка, регіональна екологічна політика, стратегічне планування регіонального розвитку.

Викладає курси: “Географія ризиків та сталий розвиток”, “Математико-статистичні методи в географії”, “Економічна географія”, “Суспільно-географічна районологія”, “Методи урбаністичних досліджень”. Здійснює керівництво асистентською, виробничою та навчальною практиками.

Є автором та співавтором більш як 100 наукових праць, в тому числі монографій “Концепція і стратегія розвитку і розміщення продуктивних сил України” (2003 р.), “Наукові основи прогнозування природно-техногенної (екологічної) безпеки” (2004 р.), “Суспільно-географічні основи регіонального природокористування” (2006 р.), “Регіональні відміни природно-техногенної безпеки в Україні” (2016 р.), "Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін" (2017 р.); навчальних посібників “Регіональна економіка” (2007 р., 2008 р.)., “Актуальні проблеми сталого розвитку“ (2016 р.), статей, в тому числі статті у фаховому виданні, включеному до наукометричної бази даних SCOPUS: “Славутич: формування потенціалу стійкості міста в умовах сучасних викликів і загроз. – Український географічний журнал. – 2019. - № 3. – С. 22-36”.

Брала участь у виконанні:

  • держбюджетних наукових тем: “Суспільно-географічні основи регіонального природокористування”, “Суспільно-географічні основи дослідження регіональної екологічної безпеки, “Суспільно-географічні основи дослідження трансформації системи природокористування в Україні”;
  • госпдоговірних тем “Підготовка матеріалів до проекту створення національного природного парку “Кременецькі гори” (перший етап)”, “Підготовка та видання путівників щодо цінностей природоохоронних територій у регіонах Причорномор’я та степу”.

За програмою Еразмус+ викладала в Університеті Мінью, Португалія (2019), де прочитала лекції з управління природними ризиками, планування діяльності щодо охорони довкілля в Україні, а також щодо географічних аспектів економічних та соціальних трансформацій в Україні.

Є Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за внесок молоді у розбудову держави за 2001 р. та Премії Президента України для молодих вчених за 2008 р., нагороджена Подякою Голосіївської РДА (2018 р.).

 

Белград, 2019 р.

Гімарайнш, Португалія, 2019 р.

Львів, 2006 р.

Запоріжжя, 2011 р.


Качанівка, 2007 р.


Херсон, 2009 р.

оз. Синевир, 2013 р.


Херсон, 2009 р.