Яценко Борис Павлович


Доктор географічних наук, професор, економіко-географ.Народився 1 січня 1942 р. у с. Малий Вистороп Лебединського району Сумської обл.

В 1963 р. закінчив Східний факультет Ленінградського університету за спеціальністю сходознавець-фтолог (японознавець) В 1963 - 1967 рр. - аспірант географічного факультету Санкт-Петербурзького університету В 1967 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему "Північні райони Японії" за спеціальністю 11 00 02 - економічна та соціальна географія.


З 1968 р. - молодший науковий співробітник науково-організаційного відділу Всесоюзного центру рослинництва ім. М. Вавилова.

З 1970 р. - старший викладач, з 1976 р. - доцент кафедри економічної географії Київського державного університету їм Тараса Шевченка 3 1991 р. - завідувач новоствореної кафедри країнознавства та туризму вищеназваного університету 3 1992 р. за сумісництвом працював також провідним науковим співробітником відділу Сучасного Сходу Інституту сходознавства Національної Академії наук України.

У 2001 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук на тему "Структура господарства Японії" Із спеціальності 11 00 02 - економічна та соціальна географія.

Наукові інтереси дослідження географії світового господарства, географії міжнародних економічних відносин, проблем політичної географії та геополітики В країнознавстві - різноманітні аспекти японознавства, а також географи господарства Інших економічно розвинених країн.

Опублікував понад 170 наукових робіт, в тому числі особисто і в співавторстві 22 монографію.

Читає курси „Основи теорії географії світового господарства”, „Політична географія”, „Географія зовнішньоекономічної діяльності”, „Політична географія І геополітика регіонів світу”, країнознавчі курси з проблем господарства Японії, Інших економічно розвинених країн.

Основні наукові праці: співавтор підручників І монографій „Економічна і соціальна географія світу” (1997, 1998, 2000 рр.) „Світова економіка” (2000 р.), "Економіка зарубіжних країн" (1997 р.), „Опыт рыночных отношений в Японии” (1992 р.), „Япония” (в серии „Современный монополитический капитализм”) (1981 р.), „Економічна географія зарубіжних країн” у 3-х томах (1975, 1978, 1981 рр.)

Громадська діяльність: Віце-президент товариства “Україна - Японія” з 1992 року, один з академіків - засновників наукового товариства “Академія туризму України”.
Літ.: Географи Київського університету. Довідник/ Олійник Я.Б., Бортник С.Ю., Гродзинський М.Д., Гуцал В.О. та ін. - К., ВГЛ “Обрії”, 2003.