Кіптенко Вікторія Костянтинівна

Кандидат географічних наук, доцент, географ-країнознавець

Curriculum vitae

Народилась у м. Бровари Київської обл.

У 1989 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю географ, методист екскурсійної справи, викладач географії.

З 1989 р. до 1992 р. - перекладач Київського інтурбюро.
У 1992 - 1996 рр. - аспірантка Київського університету імені Тараса Шевченка.

3 1992 р. - завідувач лабораторією геоінформації і туризму, асистент (1994 р.), доцент (2001 р.) кафедри країнознавства і туризму.
У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію „Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України”.

Основний напрямок наукової діяльності: менеджмент туристських територій, моделювання територіальної організації туристських систем, країнознавство, глобалізація суспільного розвитку.

Опублікувала особисто й у співавторстві понад 30 наукових статей та навчально-методичних посібників, основні серед яких „Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму” (розділи Франція, Мексика, Гонконг), 2008; „Екскурсознавство і музеєзнавство”, (співавтори Малиновська О.Ю., Короткова А.Я.), 2007; „Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник. (співавтор Малиновська О.Ю.); 2004; Організація туризму. Навчальний посібник Ч.1., 1998. - 82 с. (співавтор Любіцева О.О; співавтор підручника для 10 класу „Економічна і соціальна географія світу”, в тому числі електронно-комп'ютерного комплексу (розділи „Міжнародний туризм”; „Європа”); співавтор монографії „Світове господарство в умовах глобалізації” (2004), (структуризація геопростору в умовах формування інформаційного суспільства). Готуються до видання „Туризмознавство” (співавтор Любіцева О.О.), „Країнознавство” у 2-х Т. (розділи з теоретичних основ країнознавства, країни Мезоамерики), „Теорія країнознавства” (співавтор Яценко Б.П.).

Розробник і викладач курсів „Менеджмент туризму”, „Геоглобалістика”, „Теорія країнознавства і геоглобалістики”, „Управління регіональним розвитком туризму”, „Інформаційне забезпечення досліджень регіональних ринків”, „Інформаційне забезпечення досліджень туристських ринків”,„ Менеджмент туризму і гостинності”, „Основи теорії географії рекреації і туризму”, „Міжнародні інформаційні системи”, „Основи країнознавства”, „Протокол і етикет”, „Інформаційний менеджмент”.

Читає курси „Основи країнознавства”, „Геоглобалістика”, „Теорія країнознавства і геоглобалістики”, „Ділове спілкування і протокол”, „Інформаційний менеджмент”.