Малиновська Оксана Юріївна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму

Curriculum vitae

Народилася  у м. Київ.

У 1996 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність - “Менеджер туризму. Викладач географії”.

Працює в Київському національному університеті з 1990 р.
У 1990 - 1991 рр. - лаборант кафедри геодезії і картографії.
З 1991 до 1996 р. - студентка географічного факультету.
З 1996 до 2000 р. аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала референтом інформаційно-аналітичного відділу Товариства зв'язків з українцями за межами України (Товариство “Україна”), менеджером у туристичній та рекламній агенціях.
З 2000 р. - інженер, а з 2002 р. - асистент кафедри країнознавства і туризму.

У 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: “Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України” (за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія).

Має близько 20 наукових та навчально-методичних праць, є співавтором навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Менеджмент туризму” - „Туроперейтинг: понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту” (Київ, 2003 р.), „Екскурсознавство і музеєзнавство” (Київ, 2007), „Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму” (Київ, 2008).

Викладає на географічному факультеті курси: “Організація туризму”, “Основи екскурсознавства та музеєзнавства”, „Технологія туристичної діяльності”, „Управління туристичним підприємством” „Управління персоналом”, „Корпоративне управління в туризмі”. Маючи практичний досвід роботи в туристичному та рекламному бізнесі розробила і впровадила в навчальний процес власні курси: “Туроперейтинг”, “Страхування і митниця в туризмі”, “Реклама і PRв туризмі”.