Аріон Оксана Василівна

доцент кафедри географії України, 
кандидат географічних наук, доцент

Curriculum vitae 

Посилання на наукові профілі: 

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=5CgsQeQAAAAJ&hl=uk

Web of Science ResearcherID AAK-6014-2021

База публікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка http://dsr.univ.kiev.ua/pub/autors/28506/

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5848-3242

 Освіта:

1993-1997 – аспірантура за спеціальністю «Фізична географія», Київський університет імені Т.Г. Шевченка

1988-1993 – спеціаліст за спеціальністю «Географія» (кваліфікація: Географ-еколог. Раціональне використання природних ресурсів та охорона природи. Викладач), Київський університет імені Т.Г. Шевченка

Науковий ступінь:

1999 – кандидат географічних наук, спеціальність 11.00.11 Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації - «Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Державного парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Качанівка"). Науковий керівник – д.г.н. Малишева Людмила Леонідівна.

Досвід роботи:

Київська середня загальноосвітня трудова політехнічна школа №52

1991-1993 р.р. вчитель  географії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1993-1996 р.р. інженер ІІ категорії лабораторії «Ландшафтної екології» НДЧ географічного факультету, з 1996 до 1998 року – молодший науковий співробітник цієї ж лабораторії.

З 1998 року– асистент кафедри географії України, з 2003 року і до цього часу – доцент кафедри.

Київський національний університет культури і мистецтв (за сумісництвом)

2002-2008 р.р. доцент кафедри міжнародного туризму

Інститут археології НАН України

Подільська постійно-діюча експедиція 2002-2007 р.р., відділ археології ранніх слов’ян  - з 2007 і до цього часу ( за договорами цивільно правового характеру)

Основний напрямок наукових досліджень: в період 1992-1999 р.р., як науковий співробітник, приймала участь у виконанні  ряду  наукових тем, зокрема «Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території України», «Ландшафтно-геохімічні та гідрохімічні фактори перерозподілу забруднень в басейні Дніпра», «Ландшафтно-геохімічне обґрунтування регіональних  та локальних систем агромоніторингу (на прикладі Київської та Черкаської областей)», «Методи і технологічні проекти оптимізації структури сільськогосподарського виробництва на території України, забрудненій радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС та іншими техногенними навантаженнями», «Регіональні геоекологічні проблеми України»,  «Розробка концепції вищої географічної освіти в Україні» та інш.

В даний час коло наукових інтересів охоплює проблематику географії рекреації та туризму, зокрема щодо оцінки туристсько-рекреаційних ресурсів, географічного забезпечення організації подорожей та екскурсійної діяльності, формування туристської спеціалізації регіонів тощо; питання навчально-методичного забезпечення польових навчальних практик з ґрунтознавства та біогеографії. 

Публікації: автор та співавтор понад 45 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 1 підручник та 6 навчальних і навчально-методичних посібників (3 – з грифом МОН України), зокрема: «Фізична географія материків та океанів. Т. 1: Азія» ( 2009, у співавт. З Шищенко П.Г., Петриною Н.В., Олішевською Ю.А. та ін.), «Літня польова грунтознавчо-біогеографічна практика» (2011, у співавторстві з Удовиченко В.В.), «Географія туризму» (2013,  у співавторстві з Уліганцем С.І.), а також «Організація транспортного обслуговування туристів» (2008).

Вибрані публікації за останні 5 років:

KupachТ., Demianenko, S., & Arion, O. (2020). The aesthetic value of landscapes of the upland right bank area of the Dnieper River of the Kaniv Nature Reserve, Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 29(4), 731-744. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112066
Аріон О.В., Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. (2021). Основи ґрунтознавства: навч.-метод.посібник. К., 328 с.
Бричук М.С., Аріон О.В . (2020).Сучасні тенденції мисливського туризму в Україні.  Соціально-географічні процеси в Східно-Центральній Європі: проблеми, тенденції, напрями. Зб.наук.робіт. Том 2,  с. 415-423
Купач Т., Аріон О., Дем'яненко С., Олішевська Ю. (2020). Естетична привабливість як фактор рекреаційної цінності території (на прикладі нагірної ділянки Канівського заповідника). Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Львів. 94-98 с.
Аріон О.В., Юрченко В.А . (2020). Аналіз розвитку еногастрономічного туризму в Україні: сучасний стан і перспективи. Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб., вип.30(1). с. 3-12.
Аріон О., Уліганець С., Дмитрук О. (2019).Географія туризму: навч.-метод.посібник. К., 206 с.
Uliganets S., Arion O., Bol D. (2018) Cultural-educational tourism development in Ukraine: Kamyanets-Podilsky. Visnyk Kyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka, Geografiya [Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography], 3 (72), 77-81 (in Ukranian, abstr. in English).  http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.13 
Аріон О.В., Боднар К.О., Федорченко Т.В. (2018). Караванінг: сучасний стан та передумови розвитку.  Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів. Наук.зб., вип. 24(4). С.71-81
Аріон О.В., Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. (2017).Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навчально-методичний посібник. К., 226 с.
Купач Т.Г., Аріон О.В., Дем’яненко С.О. (2016). Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». Вип. 45. С.113-123.

 Розробила та викладає навчальні дисципліни: 

«Біогеографічні та ґрунтознавчі дослідження», «Географія подорожей та туризму», «Рекреаційно-географічні транспортно-логістичні системи», «Географія агрорекреації та сільського туризму», «Географія культурної спадщини України», «Географія зимової рекреації та зимових видів туризму», «Біогеографія з основами ґрунтознавства», «Географічні основи організації подорожей та екскурсій».

 Член робочої групи  освітньої програми «Гастрономічний туризм» (осв. ступінь – бакалавр; спеціальність: 242 Туризм)

 Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член Українського географічного товариства
Член науково-технічної ради НПП «Голосіївський»
Член журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково–дослідницьких робіт учнів-членів МАН
Міжнародна науково-освітня програма GLOBE GAMES 2019 (на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України) - в якості запрошеного тренера.

 Наукові та державні відзнаки: Премія НАН України для молодих учених за роботу «Ландшафтний аналіз природоохоронних територій з метою їх оптимізації (на прикладі Державного історико-культурного заповідника «Качанівка») - постанова Президії НАН України від 12.03.1997 року.