Петрина Наталія Василівна

Фізико-географ, доцент,
кандидат географічних наук

Curriculum vitaeНародилася 10 лютого у м. Носівка Чернігівської області.

Випускниця кафедри фізичної географії Київського університету імені Тараса Шевченка (1994 р.); спеціалізація – фізико-географ, геоеколог. Впродовж 1994 – 1997 рр. – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1998 р. – співробітник науково-дослідної лабораторії ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища географічного факультету університету. У 2000 р. захистила дисертацію на тему «Ландшафтно-геохімічне обґрунтування мережі агроекологічного моніторингу» за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

З 2002 р. – асистент, а з 2007 р. – доцент кафедри географії України. У різний час читала і читає нормативні та спецкурси: «Загальне землезнавство», «Фізична географія України», «Геохімія ландшафтів», «Основи екологічних експертиз», «Заповідна справа».

До кола наукових інтересів входять проблеми екологічного управління, заповідної справи та розвитку екологічного туризму, екологічне право, фізична географія, геохімія ландшафтів, туристське та природоохоронне картографування.

Автор і співавтор близько 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників, навчального посібника та навчально-методичних посібників; співавтор ландшафтно-геохімічної карти у Національному атласі України.

Основні праці: Заповідна справа. Конспект лекцій у схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К., 2007; Геохімія ландшафтів / Національний атлас України. – К., 2007 (у співавт.); Фізична географія материків і океанів. Т. 1. Азія. – К., 2009 (у співавт.); Фізична географія материків і океанів. Т. 2. Європа. – К., 2010 (у співавт.).