Удовиченко Вікторія Віталіївна

 
доктор географічних наук, доцент кафедри географії України

Curriculum vitae

Освіта:

2014-2017 – докторантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2000-2003 – аспірантура за спеціальністю «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1995-2000 – спеціаліст за спеціальністю «Географія і біологія» (кваліфікація вчителя географії і біології, організатора краєзнавчо-туристичної діяльності), Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Науковий ступінь:

2018 – доктор географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України» (науковий консультант – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

2004 – кандидат географічних наук, спеціальність – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, тема дисертації «Ландшафтно-екологічний аналіз природокористування (на прикладі території Сумської області)» (науковий керівник – чл.-кор. НАПН України, д.г.н., професор Шищенко П.Г.)

Посада:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка:

2019 – донині – доцент кафедри географії України

2018 – 2019 – доцент підготовчого відділення, відділ навчання іноземних громадян

2017-2018 – доцент кафедри географії України

2010-2014 – доцент кафедри географії України

2003-2010 – асистент кафедри географії України

2003-2005 – Молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічного моніторингу навколишнього середовища»

Розробила/брала участь у розробці та викладає навчальні дисципліни: «Ukrainian Studies», «Українознавство», «Geography», «Основи економічної та соціальної географії світу» (підготовче відділення, відділ навчання іноземних громадян)

Громадська діяльність, професійні асоціації:

Член відділу Українського географічного товариства (з 1999 року)

Наукові інтереси:

Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, ландшафтознавство, ландшафтна екологія, ландшафтно-екологічні вишукування, планування територій, ландшафтне планування, регіональне ландшафтне планування

Навчання та стажування:

2019 – курси китайської мови від Confucius Institute при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у Huawei Learning Center (отримано сертифікат від 19.10.2019)

2010-2014 – курси англійської мови The London School of English (The Language Academy Group), отримано сертифікат Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) (від 31.07.2014), а також отримано Сертифікат про складання кваліфікаційного іспиту з англійської мови за Програмою додаткової (до вищої) освіти іноземної мови для наукових і професійних цілей, що вважається достатнім для здійснення навчання студентів фахових дисциплін англійською мовою (№105 від 12.11.2013)

2008-2010 – курси англійської мови Київські державні курси іноземних мов Interlingua

 Автор та співавтор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

 

Вибрані публікації:

Монографії, підручники та навчальні посібники:

Удовиченко В. В. Регіональне ландшафтне планування: теорія, методологія, практика: Монографія. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017. – 617 с.
 Фізична географія материків та океанів. Африка: підручник // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, Н. В. Петрина. За ред. П. Г.  Шищенка. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2016. – 495 с.
 Udovychenko V.V. International Cooperation in the Field of Geography and Nature Protection: Syllabus / V.V. Udovychenko. – К.: PE “Cherenok K.V.”, 2013. – 32 p.
 Удовиченко І. В. Сумщина у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник / І. В.  Удовиченко, В. В.  Удовиченко. – Суми, РВВ СОІППО, 2011. – 74 с. (лист МОН №5 від 5.10.2010)
 Аріон О. В. Літня польова ґрунтознавчо-біогеографічна практика: навчально-методичний посібник / О. В. Аріон, В. В.  Удовиченко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2011. – 176 с.
 Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.2. Європа // П. Г. Шищенко, В. В. Удовиченко, О. Ю.  Олішевська, Н. В. Петрина, О. П. Гавриленко. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2010. – 464 с. (лист МОН №1.4/18-Г-453 від 20.02.2008).
 Географія Сумської області: природа, населення, господарство: навчальний посібник // А. О. Корнус, І. В.  Удовиченко, Г. Г. Леонтьєва, В. В. Удовиченко, О. Г. Корнус. – Суми: ФОП Наталуха А. С., 2010. – 184 с. (лист МОН №1/11-645 від 09.02.2010).
 Шищенко П. Г. Фізична географія материків та океанів: підручник: у 2 т. Т.1. Азія // П. Г. Шищенко, О. В. Аріон, В. В.  Удовиченко та ін. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009. – 643 с. (лист МОН №1.4/18-Г-476 від 21.02.2008)
 Удовиченко В.В. Методи комплексних географічних досліджень: Навчально-методичний комплекс / В. В.  Удовиченко. – К., 2009. – 100 с.
 Удовиченко В.В. Фізична географія материків та океанів: Навчально-методичний комплекс / В. В.  Удовиченко. – Суми: РВВ СОІППО, 2007. – 94 с.

  Cтатті:

Удовиченко В. В. Біоцентрично-мережна конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування / В. В. Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – Вип. 3 (86). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2019. – С. 62-69.

Удовиченко В. В. Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України / В. В.  Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Вип. 1 (66). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – С. 70-77.

Удовиченко В. В. Метризація біоцентрично-сітьової конфігурації ландшафтів території Лівобережної України / В. В.  Удовиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. – Вип. 1 (66). – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2017. – С. 70-77.

Удовиченко В. В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону / В. В. Удовиченко // Український географічний журнал. – 2017, №1 (97). – С. 38-47.

Удовиченко В. В. Уровни антропогенной трансформации смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // Магілёŷсkі мерыдыян. – Том 16. – Вып. 3-4 (35-36). – 2016. – С   19-24.

Удовиченко В. В. Ландшафтне різноманіття та різноманіття ландшафтної структури лісостепових комплексів території Лівобережної України: теорія, методика, практика / В. В.  Удовиченко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географія та геологічні науки. – Том. 21. – Вип. 2 (29). – 2016. – 211 с. – С.  107-122.

Удовиченко В. В. Морфодинамічний ландшафтний аналіз території (на прикладі ділянки дослідження мішанолісових комплексів Лівобережної України) / В. В.  Удовиченко // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна Серія “Екологія”. Вип. 15. – Харків, 2016. – С. 29-37.

Удовиченко В. В. Моделирование трансформационных процессов смешаннолесных ландшафтных комплексов Левобережной Украины / В. В. Удовиченко // Вестник Воронежского государственного университета, Серия: География. Геоэкология, 2016. – №3. – С. 5-14.

Удовиченко В. В. Высотно-ландшафтная ярусная дифференциация территории Левобережной Украины / В. В.  Удовиченко // География жəне геоэкология мəселелері / Вопросы географии и геоэкологии / Issue of Geography and Geoecology. – №4. – Алматы: ТОО Институт географии, 2016. – С. 32-42.

 Участь у міжнародних конгресах:

2016 – ХХХІІІ Міжнародний географічний конгрес, заочна (м. Пекін, Китай)
2012 – ХХХІІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Кельн, Німеччина)
2008 – ХХХІ Міжнародний географічний конгрес, очна (м. Туніс, Туніс)

 Науковий профіль:

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=OAETK7kAAAAJ&hl=en
Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Udovychenko
ORCID: 0000-0003-4588-8149 https://orcid.org/0000-0003-4588-8149
WoS Researcher ID: S-5022-2016 https://publons.com/researcher/2176048/viktoriia-vitaljevna-udovychenko/