Уліганець Сергій Іванович 

Фізико-географ, завідувач кафедри географії України,
доцент, 
кандидат географічних наук,

Народився 19 серпня 1978 р. в смт Поляна Свалявського району Закарпатської області. У 2000 р. закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «географія» та здобув кваліфікацію менеджера туризму, викладача.

У 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2003 асистент кафедри географії України, з 2010 – доцент, з 2017 – 2020р заступник декана з виховної роботи, з січня 2020 завідувач кафедри географії України.

У 2007 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: “Конструктивно-географічний аналіз ландшафтно-рекреаційних систем (на прикладі Закарпатської області)” за спеціальністю 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Фахівець у галузі конструктивної та рекреаційної географії. Сфера наукових досліджень: безпека життєдіяльності, розвиток екологічного туризму, рекреаційне природокористування зокрема в межах територій санаторно-курортних, природно-заповідних та історико-культурних фондів України.

Автор і співавтор близько 65 наукових та навчально-методичних праць.

Основні праці: Навч.-метод. комплекс з дисципліни «Географія туризму». К. 2006; Географія туризму: Навч.-метод. посіб. К., 2009 (у співавт.); Географія туризму: Навч.-метод. посіб. К., 2013 (у співавт.); монографія "Ландшафтно-рекреаційні системи Закарпаття". - Ірпінь, 2013 (у співавт.); Регіональне управління розвитком готельно-ресторанного господарства. - Навч. посіб. - К.: НУХТ, 2014 (у співавт).

Читає курси: «Безпека життєдіяльності», «Географія туризму», «Географія івентрекреації та подієвого туризму», «Географія паломництва та релігійного туризму», «Географічні концепції туризмології». 

Проводить професійно-орієнтовану практику зі спортивно- оздоровчого туризму.