Гайдай Сергій Вікторович


Доцент, кандидат географічних наук

Curriculum vitae
Посилання на наукові профілі: GoogleScholar, ORCID, КНУТШ
Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ), географічний факультет, кафедра географії України (2002 р.); захист кандидатської дисертації, КНУТШ (2006 р.).

Підвищення кваліфікації:
2020 р. - стажування на базі Краківського економічного університету (Польща) за програмою «Нові та інноваційні методи навчання».

 Досвід роботи:
2019 і до нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри географії України
2007-2019 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри географії України
1999-2007 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціаліст кафедри географії України

 Основний напрямок наукових досліджень: раціональне природокористування, в т.ч. рекреаційне, використання ГІС-технологій в прикладних географічних дослідженнях, питання рекреаційної географії та фахової географічної освіти.

 Публікації: автор та співавтор понад 35наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані публікації за останні 5 років:
Основи раціонального рекреаційного природокористування: Навчальний посібник. – 2020 -128 с.
Можливості розвитку екотуризму в НПП «Синевир» // Гладишко В.А.// Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Екотур-інфо, 2020 (2). – Вип. 31. – С. 17-25.
Туристсько-рекреаційна характеристика міста Рівне // Наконечна В.Р.// Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Екотур-інфо, 2017 (4). – Вип. 20. – С. 70-81.
Організація екскурсії у великому місті на екологічно чистому транспорті (на прикладі міста Чернігова)// Харьковий А.О. // Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів: Наук. зб./ Ред. кол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Екотур-інфо, 2017 (1). – Вип. 17. – С. 27-38.

Розробив та викладає навчальні дисципліни: «Екскурсійні методи в навчанні географії», «Географія спелеорекреації та спелеотуризму», «Організація роботи вчителя географії. Кабінет географії», «Позакласна і позашкільна робота з географії» тощо.

 Наукові та державні відзнаки:Подяка Голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (2018).

 Володіння іноземними мовами:англійська, російська.