Купач Тетяна Геннадіївна

Кандидат географічних наук,
доцент кафедри географії України

Сurriculum vitae

 GoogleScholar:https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=utHX8LMAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4A-7yqZqaAHepznmCvzAbS52PYEuryifWvKq_OFwFPaTTG9LYxMJK03CMjyGETNCcwUyuXMY30CPzjCXpNvThnISs_ZFweVlXG4d9YByvYLbqbIYg

Web of Science ResearcherID:AAD-2992-2019

ORCID:https://orcid.org/0000-0001-8710-7107

Освіта:
2003–2007 рр. – аспірантура на кафедрі географії Україна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (захищена кандидатська дисертація на тему «Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів)», 2008)
1993-1997 рр. Географічний факультет, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, Київ (Географ-геоеколог, менеджер, викладач)
1990-1993 рр. Київський геолого-розвідувальний технікум, (Екологія та раціональне використання природних ресурсів, технік технолога-еколога)

Підвищення кваліфікації:
11-12/2020 р.- Стажування за підтримки: GeneralFisheriesCommissionfortheMediterranean (GFCM), FoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations (FAO), AquacultureUkraine, GIS AssociationofUkraine - Практичний курс «TheuseofGeographicInformationSystems (GIS) intheestablishmentofAllocatedZonesforAquaculture (AZA)»

07-11/2020 р. – практичний курс «ArcGIS for Desktop 10.X для картографів» та участь в проекті компанії GEONIX (Україна) по створенню цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 на територію України в середовищі ArcMap10.X, Київ, Україна

06-07/2020 р. - Стажування на базі Університету CollegiumCivitas у місті Варшава, Польща за програмою «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі»

04-05/2020 р. - СourseauthorizedbyUniversityofCalifornia, DavisandofferedthroughCoursera «GeospatialandEnvironmentalAnalysis»

2016-2017 – Участь у проекті по створенню / оновленню цифрових топографічних карт на територію України в масштабі 1:50 000, Київ, Україна

2014-2016 р.р. - Науково-дослідна робота за темою «Методологія середньомасштабного геоінформаційного картографування ландшафтів України». Інститут географії НАН України, Київ, Україна

2008-2009/2009-2010/2012р.р– Стажування по впровадженню комплексних програмних рішень бронювання і продажу авіаперевезень та інших туристичних послуг. "GalileoEasternEurope ", Київ, Україна

Досвід роботи:
Від 2014 доцент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2008-2014 асистент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2002- 2011р.р. - інженер/молодший науковий співробітник НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічних методів моніторингу навколишнього середовища», географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2001 – 2002 р.р. - інженер ІІ категорії Інститут агроекології та біотехнологій УААН, Київ, Україна (прикладні дослідження радіаційного забруднення агроландшафтів території України)
1998 – 2001 р.р. - інженер ІІ категорії Інституту радіоекології УААН, Київ, Україна (участь в прикладних дослідженнях радіаційного забруднення природного середовища території України (моделювання перерозподілу забруднювачів в компонентах ландшафтів Українського Полісся)

Публікації:

Автор та співавтор понад 70 наукових робіт з питань рекреаційної географії, рекреаційного ландшафтознавства, питань впровадження технологій ГІС в прикладні дослідження та популяризації ГІС, з них 9 навчально-методичного характеру. Основні роботи:

Посібники, НМК:

 • Інформаційні технології в туризмі: навчально-методичний комплекс для студентів, що навчаються за напрямами географія та міжнародний туризм (Київ, 2015),
 • Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства: Навчально-методичний посібник (в співавторстві з Дем’яненко С.О., Аріон О.В., Київ, 2017),
 • Атрактивність географічного середовища: методичні рекомендації по проведенню практичних та семінарських занять для студентів спеціальності «Географія рекреації та туризму» (Київ, 2015),
 • Польові природничо-географічні дослідження територій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «географія» та «освіта» (в співавторстві з Дем’яненко С.О., Київ, 2017),
 • Географічні інформаційні системи: навчальний посібник для студентів денної форми навчання спеціальностей «Географія» та «Середня освіта: географія» (Київ, 2020).

Вибрані статті:

 • AnalysisoftherecreationalresourcesofKanivinthecontextoftheprogrammeofdevelopmentofUkrainiansmall-cities// Kupach T., Mykhailenko T. JournalofGeology, GeographyandGeoecology, 28(3), pages 457-474;
 • TheaestheticvalueoflandscapesoftheuplandrightbankareaoftheDnieperRiveroftheKanivNatureReserve, Ukraine// Kupach T., Demianenko S., Arion O. JournalofGeology, GeographyandGeoecology, 28(3), pages 457-474;
 • ГІС можливості 3D-моделювання в освітніх цілях Збірник наукових праць до науково-практичного круглого столу Перспективи впровадження ГІС-технологій у прикладні дослідження (18 листопада 2020 року, Київ). – Київ: 2020. – 61 с.;
 • Освітній еко-маршрут урочищем «Зміїні острови» Канівського природного заповідника// Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (22-24 жовтня 2020, Львів). – Львів: Каменяр, 2020. — 188 с.– с. 178-182;
 • ChornobylPhenomenon: Catastrophe, ExperimentalAreavsCuriousityObject// Kaluha V.F., Uliganets S.I., Dmytruk O. U., Melnyk L.V. JournalofGeology, GeographyandGeoecology, 28(3), pages 701-709;
 • Функція ентропії як прийом картографічного методу в електоральних дослідженнях//Купач Д.В. Картографія та вища школа: Сучасний стан і стратегія розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 180-річчю кафедри геодезії та картографії (Київ, 27-28 вересня 2018р.)/гол.ред.колегіїЯ.Б.Олійник. – К.: Альфа-ПІК, 2018. – с. 62-66;
 • Рекреаційні території як інструмент регулювання комфортності життя в містах//Дем’яненко С.О., Олішевська Ю.А. ScienceandEducation a NewDimension: NaturalandTechnicalSciences VI (20), Issue: 172. – Budapest: 2018. - pp.18-23;
 • Thepointofdisclosureinlandscapes//Kupach D. ScienceandEducation a NewDimension: NaturalandTechnicalSciences III(27), Issue: 51. – Budapest: 2015. - pp. 70-75;
 • Особливості застосування топоніміки в туристично-краєзнавчих дослідженнях//Верес К. Наукові праці НУХТ. № 47//Scientific Works NationalUniversityofFood Technologies, p-ISSN: 2225-2924 – К.: вид-во НУХТ – К.: вид-во НУХТ, 2012. – C. 138-143

Основний напрямок наукових досліджень:

Лінгвогеографічні і топонімічні дослідження, інтеграція ГІС-технологій в прикладні географічні дослідження, питання рекреаційної географії, питання фахової географічної освіти.

Громадська діяльність:

Член редакційної колегії наукового журналу «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»

Розробила та викладає навчальні дисципліни:

«Спеціалізовані рекреаційно-географічні ІКС», «Спеціалізовані рекреаційно-географічні технології», «Географічні інформаційні системи», «Атрактивність географічного середовища», «Поведінкова географія»

Гарант магістерської освітньої програми «Географія рекреації та туризму».

Мовні компетенції:

Українська, російська – вільно. Англійська – загальна кваліфікація

Цифрові компетенції:

QGIS, SAGA, ArcGIS, MAPINFO, SURFER, стандартні програмні продукти роботи із графічними форматами даних, текстами, таблицями та БД