Дем'яненко Світлана Олександрівна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України Народилася: 22.07.1979, м. Київ.

Закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001). Захистила канд. дис. на тему: “Антропогенна трансформація природно-господарських систем в зонах пливу атомних електростанцій (на прикладі Хмельницької АЕС)” (2011). Фахівець у галузі ґрунтознавства та географії ґрунтів, фізичної географії та загального землезнавства, рекреаційної географії, географії туризму. Автор більше 20 наукових праць.

Основні праці: Природні умови як чинник диференціації впливу атомних електростанцій на навколишнє середовище // Фізична географія та геоморфологія. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2004. Вип.46. Том2. – С.99-106; Сучасний стан досліджень та теоретичні основи вивчення антропогенної трансформації геосистем//Фізична географія та геоморфологія. – Київ: ВГЛ “Обрії”, 2003. Вип.45. – С.78-87; Антропогенні ландшафти в зоні впливу Хмельницької АЕС//Часопис економічної та соціальної географії: [зб. наук. пр.]. – Харків, 2009. – № 7. - С. 187-192.