Дем'яненко Світлана Олександрівна

Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України 

Посилання на наукові профілі:

Google Scholar
Research Gate
Scopus
WoS
База публікацій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ORCID

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ), географічний факультет, кафедра фізичної географії та геоекології (1996-2001р.р.);аспірантура кафедри географії України (без відриву від виробництва) (2001 – 2005 р.р.)захист кандидатської дисертації, КНУТШ (2011 р.).

 Підвищення кваліфікації:

2021 р., Київ,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Освітній курс підвищення кваліфікації та  розвитку педагогічних компетентностей викладачів KNUTeachWeek
2020 р.Варшава, Польща,Університеті CollegiumCivitas, «Інтернаціоналізація вищої освіти.Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» / «InternationalizationofHigherEducation/ Organizationoftheeducationprocessand innovative teaching methods in higher education institutions in Poland»
2019 р. Київ, спільний проект НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Erasmus+ JeanMonnetFund та Виконавчого агенства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури, тренінги «Гармонізація стандартів як нормативно-регулятивна основа впровадження Європейських моделей бізнесу в Україні», «Системний підхід до гармонізації стандартів – гарантія успіху європейських бізнес-моделей в Україні»
2010, Київ, Стажування з комп’ютерних систем бронювання у GalileoTrainingCenter корпорації GalileoEasternEurope

 Досвід роботи:

2019 і до нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри географії України
2011-2019 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри географії України
2009-2012 Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті, старший викладач кафедри екології (за сумісництвом)
2002-2011 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, інженер ІІ категорії  НДЛ «Ландшафтної екології та аерокосмічних методів моніторингу навколишнього середовища»
2001-2002 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціаліст 1 категорії Навчальної лабораторії «Інформаційних технологій  в географії», кафедра географії України
1999-2001 ДП «Центр екологічного моніторингу України», лаборант, інженер

Досвід роботи в міжнародних наукових проектах:

Програма Горизонт 2020, наукові дослідження за напрямком «Інтегральна туристична пропозиція для людей похилого віку» у межах міжнародного проекту H2020-Марі Складовської Кюрі-RISE, "GRAGE- Зелений та Сірий в Європі: люди похилого віку, які мешкають у міських районах" (Науково-дослідна установа ТОВ Мекано, м.Фабріано, Італія)

 Вітчизняні наукові проекти:

2005-2006 - Проект організації регіонального ландшафтного парку “Дніпровські острови”; «Геолого-інженерні вишукування. Характеристика сучасного стану навколишнього середовища в районі реконструкції магістрального газопроводу ділянках Богородчани-Ужгород (2005р.), Івацевичі-Комарне, Київ –Захід України І, Київ –Захід України ІІ (2006р)»;
2004-2005 - Розробка схеми екологічної мережі м.Києва», Проект організації регіонального ландшафтного парку “Голосіїв”;
2002 - Обгрунтування розширення території Поліського природного заповідника та Карпатського біосферного заповідника;
1999 – 2000 -Оцінка впливу на навколишнє середовище 2-го енергоблоку Хмельницької АЕС та 4-го енергоблоку Рівненської АЕС.

 Основний напрямок наукових досліджень: грунтознавство та географія грунтів, рекреаційна географія та географія туризму, географічна освіта

 Членство у редколегіях наукових видань: помічник редактора наукового журналу «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»

 Публікації: автор та співавтор понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані публікації за останні 5 років:

  • Основиґрунтознавства : навч.-метод. посіб. / О. В. Аріон, Т. Г. Купач, С. О. Дем'яненко. – К. : ВПЦ "Київськийуніверситет", 2020.
  • Географія грунтів з основами грунтознавства : навч.-метод. посіб. / О.В. Аріон, Т. Г. Купач, С. О. Дем'яненко. – К., 
  • Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. Польові природничо-географічні дослідження територій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «географія» та «освіта». К.: ЦОП «Глобус», 2017.
  • Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра / Укл. Я. Олійник, К. Мезенцев, О. Гринюк, С. Дем’яненко.    Київ.
  • Купач Т.Г., Дем’яненко С.О. Роль екостежок у екологічній освіті (на прикладі територій Канівського природного заповідника)//Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем Каньйонового Придністров’я /за наук. ред. Скільського І.В., Вікирчика О.К. – Чернівці: Друк Арт, 2020р. - с. 80-83.;
  • Дем’яненко С.О., Мушинська Ю.А. Особливості та наслідки формування перцепційно-когнітивних образів території Тернопільщини як інструмент розвитку туризму та рекреації в регіоні / ScienceandEducationaNewDimension/ HumanitiesandSocialSciences, VII(36), Issue 214, 2019 Dec. Budapest, 2019. – P. 62-65. (https://doi.org/10.31174/SEND-HS2019-214VII36-16),
  • Рекреаційні території як інструмент регулювання комфортності життя в містах//Дем’яненко С.О., Олішевська Ю.А. ScienceandEducationaNewDimension: NaturalandTechnicalSciencesVI (20), Issue: 172. – Budapest: 2018. - pp.18-23;

 Розробила та викладає навчальні дисципліни: «Основи природничої географії», «Ґеографія ґрунтів з основами ґрунтознавства», «Фізична географія материків і океанів»,«Фізична географія світу», «Фізична географія та природні ресурси країн Європи та Північної Америки»,«Фізична географія та природні ресурси країн Латинської Америки», «Фізична географія та природні ресурси країн Азії, Африки та Океанії», «Менеджмент в туризмі», «Мікрокліматологія з основами курортології, «Поведінкова географія в школі»

Наукові та державні відзнаки:Подяка Ректора КНУ імені Тараса Шевченка (2018)

 Володіння іноземними мовами:італійська, російська.