Гринюк Олег Юрійович
Кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України, 
заступник декана з виховної роботи

Curriculum vitae

"Як немає людини без самолюбства, так немає людини без любові до Батьківщини"
(Ушинський К.Д.)

Посилання на наукові профілі: GoogleScholar, ORCID, КНУТШ

Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ), географічний факультет, кафедра географії України (2003 р.); захист кандидатської дисертації, КНУТШ (2008 р.).

Підвищення кваліфікації:
2016 р. Чехія, Прага, Празький інститут підвищення кваліфікації.

 Досвід роботи:
2019 і до нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри географії України
2012-2019 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри географії України
2007-2012 Інститут туризму ФПУ, старший викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін

 Основний напрямок наукових досліджень: шкільний туризм, аутодр (спортивний) туризм, рекреація, бальнеологія

 Членство у редколегіях наукових видань: член редакційно-дорадча рада наукового журналу «Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів»

 Публікації: автор та співавтор понад 35наукових та навчально-методичних праць.

Вибрані публікації за останні 5 років:
Шинкаренко У.Ю., Рашевська Д.А., Гринюк О.Ю. Розробка дводенного навчального пішохідного маршруту Свідивецьким масивом // Географія та туризм. – 2020. – Вип. 59. – С. 36-44.
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт бакалавра  / Укл. Я. Олійник, К. Мезенцев, О. Гринюк, С. Дем’яненко.  2018.  Київ. – 19с.
Masliak, O. Gryniuk, K. Kazantceva.Influence of street-art on formation of the city image and the principles of street-art geographic zones// Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology». – 2017. – V. 46. – p. 106-113
Загальні засади організації фестивалів вуличної їжі як складова еногастрономічного туризму / Винний та гастрономічний туризм: глобальні тренди та локальні практики: монографія – Вінниця: ПП «ТД«Едельвейс і К», 2017. – С. 145-162 (розділ в монографії)
К. Ю. Бобришева, О. Ю. Гринюк.Спортивне орієнтування: підготовка основи для створення карти // Часопис картографії.  – 2016. –Вип. 13. – С. 13-22.

 Розробив та викладає навчальні дисципліни: «Шкільний туризм», «Географія аутодор та індорекреації», «Методи рекреаційно-географічних досліджень», «Географія акварекреації та водного туризму», «Організація туристсько-краєзнавчої роботи в школі», «Вікова фізіологія», «Шкільне патріотичне виховання засобами географії України»

 Гарант бакалаврської освітньої програми «Середня освіта (географія)»

 Громадська діяльність, професійні асоціації:з 2020 року заступник декана географічного факультету з виховної роботи, голова туристичного центру «Меридіан», ГО «Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-екскурсійної сфери України»

 Наукові та державні відзнаки:Грамота ректора (2019), Подяка ректора (2016),Подяка Київського міського голови(2007).

 Володіння іноземними мовами: англійська, російська.