Білоус Володимир Васильович

Геодезист, фотограметрист, доцент кафедри геодезії та картографії,
кандидат технічних наук


Народився в Києві.

Трудову діяльність розпочав на посаді лаборанта в геодезичному підрозділі Науково-дослідного сектора Київського інженерно-будівельного інституту в 1965 році. З 1967 року працює на посаді лаборанта кафедри геодезії цього інституту.

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю геодезія (1972 р.) і до 1974 р. працював на посаді інженера кафедри геодезії Київського інженерно-будівельного інституту.

У 1974 р. вступив до аспірантури Київського інженерно-будівельного інституту.

З 1976 р. працює на посаді молодшого наукового співробітника Науково-дослідного сектора Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка на кафедрі геодезії та картографії.

З 1981 р. продовжив навчання в аспірантурі (без відриву від виробництва) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

У 1985 р. з відзнакою закінчив вищі державні курси підвищення кваліфікації керівних, інженерно-технічних і наукових працівників ВГКПІ.

У 1989 р. захистив дисертацію на тему: "Удосконалення методів і засобів великомасштабних топографічних зйомок" в Львівському політехнічному інституті і отримав вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.02 - аерокосмічні зйомки, фотограмметрія, фототопографія.

З 1990 р. працює на посаді асистента, а з 1992 р. - доцента кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: фотограмметрія, геодезія, радіоелектронна геодезія, охорона і збереження пам'яток архітектурної спадщини, прикладна фотограмметрія.

Автор двох винаходів, близько шістдесяти наукових робіт з геодезії, прикладної фотограмметрії, охорони пам'ятників архітектури, основні з яких: Ав. св. СРСР № 545864 "Спосіб отримання ізоліній рельєфу на фотознімках", "Фотограмметрія: підручник", (1989 р. у співавторстві), "Радіоелектронна геодезія: навчальний посібник," (2000 р. у співавторстві), "Методичний посібник з навчальної топографічної практики для студентів географічного факультету та відділення військової підготовки ", (1998 р. у співавторстві)," "Топографія з основами геодезії" підручник, (2008 р. у співавторстві), "Дистанційне зондування з основами фотограмметрії" навчальний посібник, (2011 р. в співавторстві ).

Нагороджений бронзовою медаллю Виставки Досягнень Народного Господарства СРСР за розробку та впровадження в серійне виробництво командного приладу аерофотозйомки.

Читає нормативні спецкурси: "Радіоелектронна геодезія", "Фотограмметрія", "Фототопографія", "Прикладна фотограмметрія", "Аерокосмічні зйомки", "Дистанційне зондування Землі".