Бондаренко Едуард Леонідович

Картограф, доктор географічних наук, професор


Сurriculum vitae

Випускник Київського університету імені Тараса Шевченка.

На кафедрі працює з 1993 року.


Викладає нормативні курси (“Топографія з основами геодезії та картографії”, “Топографія з основами геодезії”, “Картографія”, “Навчальна топографо-геодезична практика”) та професійно-орієнтовані дисципліни: (“Організація та управління виробництвом”, “Проблемно-орієнтоване картографування”, “Телекомунікаційна картографія”).

Сфера наукових інтересів: геоінформаційне тематичне картографування, телекомунікаційне картографування, дослідження картографічних творів загальногеографічного, тематичного та спеціального змісту, виданих у різні історичні періоди, стандартизація цифрової географічної інформації, теорія і практика розробки інфраструктур просторових даних для картографування.

Опублікував 153 праці, зокрема: “Геоінформаційне еколого-географічне картографування” (2007); “Географічні інформаційні системи” (2011); “Телекомунікаційна картографія” (2011, у співавторстві); “Технології створення інфраструктур просторових даних” (2014); “ГІС і бази даних” (2014); “Цифрова картографія” (2015).

Підготував 3-х кандидатів географічних наук.