Курач Тамара Миколаївна

кандидат географічних наук, доцент кафедри, географ-картограф


Curriculum vitaeНародилася в м. Києві.

У 1992 р. закінчила географічний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка зі спеціальності «картограф, викладач».

У 2001 р. закінчила аспірантуру відділу картографії Інституту географії НАН України.

1992-2005 рр. працювала на різних посадах (інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник) Інституту географії НАН України.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Картографування динаміки соціально-економічних явищ (на прикладі населення України)” та отримала вчений ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності – 11.00.12 – географічна картографія.

З 2005 р. викладає на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри геодезії та картографії

Читає курси: «Проектування та складання карт», «Геосистемне картографування», «Дистанційне зондування Землі», «Космічна картографія», «Тематичні карти».

Наукові інтереси: тематичне картографування, застосування матеріалів дистанційного зондування Землі для складання й дослідження карт.

Автор біля 30
наукових праць. Основні з них: монографія “Дослідження демографічних характеристик в Україні”, навчальний посібник у співавторстві “Дистанційне зондування Землі з основами фотограмметрії”