Дронова Олена Леонідівна
Кандидат географічних наук, доцент

 Сurriculum vitae

Народилася в Києві. Закінчила географічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка (1993 р.).

З 1993 р. по 1996 р.  навчалася в аспірантурі географічного факультету.

З 1994 р. по 2008 р. обіймала посади координатора проектів в рамках міжнародних програм технічної допомоги Україні, Росії та Білорусі, зокрема, Програми «Розвиток екологічного менеджменту в Україні» (IDRC, Канада, 1994-2004 рр.) та Програми UNDP-GEF екологічного оздоровлення басейну ріки Дніпро (2004-2008 рр.). Проекти стосувалися розробки комплексної системи екологічного управління транскордонним басейном ріки Дніпро, виконувалися на території трьох країн за участю вітчизняних та міжнародних фахівців. За цей період особисто координувала виконання понад 100 проектів, брала участь у підготовці Дніпровської декларації, підписаної на конференції міністрів «Довкілля для Європи» у 2003 р. у Києві, Дніпровської Угоди та Стратегічної програми дій для басейну ріки Дніпро та механізмів її впровадження.

З 2009 р. працює на посаді наукового співробітника у Відділі природокористування та збалансованого розвитку Інституту географії НАН України (за сумісництвом). З 2009 р. по 2011 р. працювала на посаді наукового співробітника Сектору природокористування та охорони природи Науково-організаційного відділу Президії Національної академії наук України. До обов’язків входила участь в координації робіт наукових установ в рамках виконання положень Конвенції ЄЕК ООН про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенція Еспоо) та участь в роботі Національного комітету України Програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера».

Протягом всього часу брала участь у міжнародних стажуваннях/конференціях/семінарах у Канаді, Словаччині, Німеччині, Греції, Кенії, В’єтнамі, Білорусі, Росії та інших країнах.

У березні 2011 року захистила кандидатську дисертацію «Геосистемний аналіз факторів ризиків техногенних надзвичайних ситуацій в Україні» зі спеціальності 11.00.11 - конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів під керівництвом проф. П. Г. Шищенка.

На кафедрі працює з вересня 2011 року. Викладає курси «Урбаністична географія», «Географія міст України і світу», «Сучасні концепції міського розвитку», «Управління використанням природних ресурсів», «Географія природно-ресурсного потенціалу».

Наукові та особисті інтереси: проблеми взаємодії суспільства та природи, сталий розвиток, екологічна та природно-техногенна безпека, географічні дослідження урбаністичних систем, новий урбанізм і конструювання дружнього для людей міста, різноманітні напрямки філософії та теорії світосприйняття, техніки духовного зростання, система оздоровлення ReiKi.

Автор та співавтор понад 40 наукових праць, з них 8 монографій, 1 навчальний посібник. Одноосібні видання: монографія «Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні» (2011), навчальний посібник «Геоурбаністика» (2014). Монографії у співавторстві: «Стратегия сохранения биологического и ландшафтного разнообразия бассейна Днепра» (2004), «Концепція створення Атласу природних, техногенних, соціальних небезпек і ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні» (2010), «Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика» (2011), «Наукові засади розробки стратегії сталого розвитку України» (2012), «Екологічні та соціальні наслідки міжнародної економічної інтеграції України» (2012), «Изменения городского пространства в Украине» (2013), «Функции городов и их влияние на пространство» (2015).

Щаслива дружина і мати двох дітей.


З випускниками-магістрами, 2016
З канадськими колегами, 2003

Семiнар IWLEARN, Кенiя, 2006


Накуру парк, Кенія, 2006

Підписання Дніпровської декларації, 2003

На Міжнародному географічному конгресі, Кельн, 2012


З в’єтнамськими колегами на Дніпрі, 2012
 

Семінар в Інституті географії В’єтнаму, Ханой, 2010

Ізраїль, 2011
Кейсарія, Ізраїль, 2011