Гончаренко Олександр Степанович
доцент кафедри геодезії та картографії,
кандидат технічних наук
 

Curriculum vitae

 

Народився 1 жовтня 1959 року на Кіровоградщині. В 1980 році з відзнакою закінчив Київський топографічний технікум.

З 1980 р. по 1987 р. працює в Об’єднаній комплексній експедиції №245 Підприємства №13 на посаді техніка-топографа.

В 1987 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, географічний факультет за напрямком «картографія».

З 1987 по 2002 рік – викладач 1 категорії Київського коледжу інформаційних технологій Національного авіаційного університету.

З 2002 року - асистент, а з 2003 – старший викладач кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури.

В 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вдосконалення астрономо-геодезичних методів визначення поверхні локального геоїда» в Київському національному університеті будівництва і архітектури та отримав вчений ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24. 01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія.

З 2014 року - доцент кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: вища геодезія, дослідження поверхні геоїда сучасними астрономо-геодезичними методами.

Автор понад 30 наукових публікацій, трьох патентів на винаходи.

Читає нормативні спецкурси: «Математична обробка вимірів з основами наукових досліджень», «Вища та супутникова геодезія», «Програмування геодезичних задач», «Топографія», «Математична картографія».