Гнатюк Олексій Михайлович

асистент кафедри економічної та соціальної географії,
кандидат географічних наук


Сurriculum vitae


 

Народився 22 квітня 1989 року у місті Вінниці. Закінчив кафедру економічної та соціальної географії географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2012 році за спеціальністю «Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка».

 У 2015 році, після закінчення аспірантури у Київському університеті імені Тараса Шевченка, захистив дисертацію на тему «Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону» та отримав науковий ступінь кандидата географічних наук. Дисертацію виконав  під науковим керівництвом д.е.н., професора, член-кор. НАПН України Ярослава Богдановича Олійника.

 На географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка працював як інженер (2015) та молодший науковий співробітник (2016-2017) НДС «Регіональних проблем економіки і політики», географ І категорії у складі навчально-допоміжного персоналу кафедри економічної та соціальної географії (з 2018 року), асистент кафедри економічної та соціальної географії (з 2018 року).

 Викладає курси: «Регіональна економічна і соціальна географія», «Основи організації наукових досліджень».

 Сучасні наукові інтереси: територіальна ідентичність населення, трансформації міського простору, міст та міських систем, субурбанізація, регіоналістика, міське та регіональне управління, топоніміка.

 Член Українського Географічного Товариства (з 2012 року). Член президії ГО «Товариство дослідників України» як координатор відділу суспільно-географічних досліджень (з 2015 року). Один із засновників українського географічного порталу Geograf.com.ua. Волонтер Офісу реформ у Київській області (у 2015 році). Член Ради реформ Київської обласної державної адміністрації (за згодою).

 Член редакційних колегій фахових наукових збірників  «Економічна та соціальна географія» (відповідальний редактор-секретар), «Вісник Київського університету. Географія».

 Опублікував особисто та в співавторстві понад 50 наукових праць, зокрема 20 статей в українських наукових фахових виданнях та 5 статей у зарубіжних журналах, що індексуються у наукометричній базі Scopus. Брав безпосередню участь у понад 30 наукових і науково-практичних конференціях, зокрема у Києві, Лейпцигу, Чернівцях, Вінниці, Херсоні, Береговому, Дніпрі, Ніжині.

 Регулярний учасник наукових шкіл-семінарів, що проводяться кафедрою економічної та соціальної географії, а також ГО "Товариство дослідників України" (у Києві, Чернівцях, Херсоні, Вінниці, Береговому, Орлі, Кропивницькому, Луцьку, Заваллі, Сімферополі).

 Лауреат Премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2012) за цикл наукових праць "Територіальні рівні територіальної ідентичності населення України".

 Найважливіші публікації:

 Монографії 

 1. Олійник Я. Б., Гнатюк О. М. Територіальна ідентичність населення Подільського регіону : монографія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2017. – 223 с.

 Наукові статті

 1. Melnychuk A., Gnatiuk O. Public perception of urban identity in post-Soviet city: the case of Vinnytsia, Ukraine // Hungarian Geographical Bulletin. – 2019. – Vol 68(1). – P. 37-50. 
 2. Gnatiuk O., Melnychuk A. Identities with historical regions – are they adapting to modern administrative division? The case of Ukraine // European Spatial Research and Policy. – 2019. – Vol. 26(1). – P. 175-194.
 3. Gnatiuk O. The renaming of streets in post-revolutionary Ukraine: regional strategies to construct a new national identity // Acta Universitatis Carolinae Geographica. – 2018. – Vol 53(2). (ahead of print)
 4. Gnatiuk O., Kryvets O. Post-Soviet residential neighbourhoods in two second-order Ukrainian cities: factors and models of spatial transformation // Geographica Pannonica. – 2018. – Vol. 22(2). – P. 104-120.
 5. Melnychuk A., Gnatiuk O. Regional identity and the renewal of spatial administrative structures: The case of Podolia, Ukraine // Moravian Geographical Reports. – 2018. – Vol. 26(1). – P. 42-54.
 6. Gnatiuk O. Demographic dimension of suburbanization in Ukraine in the light of urban development theories // Acta Universitatis Carolinae Geographica. – 2017. – Vol 52(2). – P. 13-25.
 7. Udovychenko V., Melnychuk A., Gnatiuk O., Ostapenko P. Decentralization reform in Ukraine: assessment of the chosen transformation model // European Spatial Research and Policy. – 2017. – Vol. 24(1). – P. 23-40.
 8. Gnatiuk O. National and local patriotism in spatial dimension: case of Podolia, Ukraine // Часопис соціально-економічної географії. – 2016. – Vol. 21(2). – P. 75-79.
 9. Gnatiuk O. Perception of local geographical specificity by the population of Podolia // Економічна та соціальна географія. – 2015. – Вип. 71. – С. 88-99.
 10. Melnychuk A., Gnatiuk O., Rastvorova M. Use of territorial identity markers in geographical researches // Scientific Annals of "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi - Geography series. – 2014. – Vol 60(1). – P. 157-184.
 11. Олійник Я. Б., Гнатюк О. М. Методичні підходи до дослідження територіальної ідентичності населення // Український географічний журнал. Київ, 2013. – № 3. – C. 34-39.

   
 На міжнародній науковій конференції «Процеси просторової трансформації в Центральній Європі у ХХІ столітті», Київ, 2013  З колегами на міжнародній науковій конференції «Переосмислення міст на пострадянському просторі», Лейпциг, 2016
   
 З колегами на VII міжнародній науковій конференції з урбаністичної географії посткомуністичних країн (CATference), Дніпро, 2017  На XII з'їзді Українського географічного товариства, Вінниця, 2016
 На засіданні географічного клубу "Гея", Київ, 2016  Підготовка наукового звіту з колегами у НДС "Регіональних проблем економіки і політики", Київ, 2016
 
 З українськими та угорськими колегами у НДС "Регіональних проблем економіки і політики", Київ, 2017  На науково-практичному форумі "Децентралізація: перший рік об'єднання територіальних громад", Київ, 2016