Корома Наталія Степанівна
 
кандидат географічних наук, інженер

 

Народилася 9 грудня 1982 року на Київщині, м. Боярка.

В 2005 році закінчила кафедру країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Економічна та соціальна географія» та здобула кваліфікацію магістра з країнознавства та міжнародних досліджень, менеджера освіти, викладача.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія на тему «Політико-географічні передумови формування Балто-Чорноморського регіону: геостратегічні інтереси України» під керівництвом професора Бориса Павловича Яценка.

В період 2011– 2016 рр. працювала на посаді спеціаліста І категорії лабораторії географічної інформації та туризму. Впродовж  2012-2014 рр. мала педагогічне навантаження на кафедрі країнознавства та туризму, читала дисципліни на ОР «Бакалавр» та «Магістр»: «Теорія країнознавства», «Туристичне країнознавства», «Географія мережевого суспільства», «Науково-дослідницький практикум із суспільної географії», «Системний політико-географічний аналіз регіону» та ін.

Автор 26 наукових публікацій. Приймала участь в роботі Міжнародного географічного конгресу (Кіото, 2013; Краків, 2014; Будапешт, 2015).

У 2015 році прослухала лекції освітньої програми «Master of Political Management» у школі політичних технологій «Polit PR Ukraine» та отримала сертифікат. Також прослухала цикл семінарів та моделюючих ігор в рамках програми «Східного партнерства» Інституту міжнародної освіти CIVIC (The CIVIC-Institute, Düsseldorf) спільно з Інститутом міжнародних відносин (The Institute for Foreign Cultural Relations, IFA), де ознайомилася з інтерактивними методами навчання, що використовуються у сфері європейської освіти та отримала сертифікат, 2015 рік.

З 2016 року працює інженером в НДС «Регіональних проблем економіки і політики».

Наукові інтереси: політична географія та геополітика, країнознавчі дослідження, питання міжнародних конфліктів, проблеми глобалізації і регіоналізації, територіально-політична організація суспільства.