Нич Тетяна Василівна

економіко-географ, доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук

Сurriculum vitae

Народилася 25 листопада 1974 року на Хмельниччині. У 2012 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю економічна та соціальна географія і здобула кваліфікацію економіко-географ, викладач географії. Протягом 2012-2016 років навчалась в аспірантурі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Суспільно-географічні аспекти дослідження формування інтелектуального потенціалу Хмельницької області» із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – д.геогр.н., проф. Мезенцев К.В.). 

          У 2008-2016 рр. працювала на посаді спеціаліста, провідного спеціаліста навчально-організаційної групи по забезпеченню навчального процесу географічного факультету, залучалась до педагогічної діяльності на умовах сумісництва. З 1 вересня 2016 року – ассистент, з  1 липня 2020 року – доцент кафедри економічної та соціальної географії. Наукові інтереси: географія інтелектуального потенціалу, регіональна економічна та соціальна географія, соціальна географія. Читає курси: «Регіональна економічна та соціальна географія»,  «Географія світу: міста та регіони», «Географія освіти та науки», «Географія країн Європи та Північної Америки», «Географія країн Азії, Австралії та Океанії»

           Автор 79 наукових праць, в тому числі одноосібної монографії «Географія інтелектуального потенціалу Хмельницької області», 4 статей в наукометричній базі «Scopus».