Запотоцька Вікторія Анатоліївна

 асистент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук

Народилася 28 липня 1990 року в місті Славута Хмельницької області. У 2014 році закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Географія». В період 2014-2017 років навчалась в аспірантурі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка і у 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата географічних наук на тему: «Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Дисертацію виконала  під науковим керівництвом д.е.н., професора, акад. НАПН України Ярослава Богдановича Олійника. В період 2017-2018 рр. працювала вчителем географії. З 2018 року – асистент кафедри економічної та соціальної географії.

Наукові інтереси: географія ринків нерухомості, менеджмент природокористування, регіональна економічна та соціальна географія, соціальна географія.

Читає курси: «Регіональна економічна та соціальна географія», «Основи соціальної географії», «Географія природноресурсного потенціалу», «Управління міським розвитком».

Автор та співавтор 20 наукових праць.