Освітньо-професійна програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

 Робочі програми навчальних дисциплін ОПП «Туризм» (рівень: бакалавр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2020 р.)

    Обов’язкові компоненти ОП   
ННД.01 Іноземна мова
ННД.02 Основи туризмознавства
ННД.03 Вступ до університетських студій
ННД.04 Географія рекреації та туризму
ННД.05 Туристичне країнознавство
ННД.06 Туристична картографія
ННД.07 Безпека в туризмі та туристичні формальності
ННД.08 Суспільно-політично студії
ННД.09 Туристичне краєзнавство 
ННД.10 Українська та зарубіжна культура
ННД.11 Основи курортної справи
ННД.12 Міжнародні організації в туризмі
ННД.13 Навчальна з туристичного орієнтування та краєзнавства
ННД.14 Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві
ННД.15 Інформаційні технології в туризмі
ННД.16 Організація екскурсійних послуг
ННД.17 Курсова робота з організації екскурсійних послуг
ННД.18 Іноземна мова/Фаховий переклад (англійська)
ННД.19 Зимова навчальна професійно-орієнтована практика (музейна)
ННД.20.  Екологічний і активні види туризму
ННД.21.  Організація дозвілля і анімації в туризмі
ННД.22.  Навчальна професійно-орієнтована екскурсійна практика
ННД.23.  Навчальна професійно-орієнтована практика з активних видів туризму
ННД.24. Іноземна мова/мова ділового спілкування (англійська)
ННД.25. Організація готельного господарства
ННД.26.  Економіка туризму
ННД.27 Організація харчування в туризмі
ННД.28 Організація транспортного обслуговування в туризмі
ННД.29 Курсова робота з організації послуг
ННД.30 Вибрані розділи трудового права і основ підприємницької діяльності
ННД.31 Виробнича практика
ННД.32 Сільський туризм
ННД.33 Організація діяльності туристичного підприємства, туроперейтинг
ННД.34 Методи досліджень в туризмі
ННД.35 Маркетинг туризму
ННД.36 Менеджмент туризму
ННД.37 Системи резервування в туризмі
ННД.38 Туристична політика і державне регулювання
ННД.39 Філософія
ННД.40 Правове регулювання туристичної діяльності
ННД.41 Виробнича переддипломна практика
ННД.42 Кваліфікаційна робота бакалавра (за професійним спрямуванням)

Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»

ДВС.01.01 Музеї світу і туризм
ДВС.01.02 Географія населення і розселення, культури і релігії
ДВС.01.03 Геосистемні дослідження
ДВС.01.04 Регіональне середовище розвитку міжнародного туризму
ДВС.01.05 Математичні методи з основами вищої математики і статистики
ДВС.01.06 Організація послуг
ДВС.01.07 Стандартизація та сертифікація послуг в туризмі та курортній справі
ДВС.01.08 ГІС-технології в міжнародному туризмі 
ДВС.01.09 Міжнародний туристичний бізнес
ДВС.01.10 Міжнародні комунікації в туризмі
ДВС.01.11 Реклама і PR в туризмі

Вибір блоками 
Спеціалізація «Організація туристичної діяльності»

ДВС.02.01 Музейний туризм
ДВС.02.02 Географія населення і розселення
ДВС.02.03 Природні процеси і закономірності
ДВС.02.04 Основи регіонального розвитку туризму
ДВС.02.05 Електронна картографія в туризмі
ДВС.02.06 Економіка туристичного підприємства
ДВС.02.07 Методика розробки турів
ДВС.02.08 Діяльність громадських організацій в туризмі
ДВС.02.09 Конкурентоздатність туристичного підприємства
ДВС.02.10 Інформаційно-комунікаційні технології в туризмі
ДВС.02.11 Брендінг і реклама в туризмі
ВБ. 2.1. Перелік №1 вільного вибору студента
ВБ. 2.1.1 Економічна теорія
ВБ. 2.1.2 Іноземна мова (друга)
ВБ. 2.1.3 Мистецтвознавство
ВБ. 2.2. Перелік №2 вільного вибору студента
ВБ.2.2.1 Бухоблік
ВБ.2.2.2 Іноземна мова (друга)
ВБ.2.2.3 Психологія
ВБ. 2.3. Перелік №3 вільного вибору студента
ВБ.2.3.1 Фінанси
ВБ.2.3.2 Іноземна мова (друга).Фаховий переклад
ВБ.2.3.3 Соціологія
ВБ. 2.4. Перелік №4 вільного вибору студента
ВБ.2.4.1 Маркетинг
ВБ.2.4.2 Іноземна мова (друга).Фаховий переклад
ВБ.2.4.3 Правознавство 
ВБ. 2.5. Перелік №5 вільного вибору студента
ВБ.2.5.1 Менеджмент 
ВБ.2.5.2 Іноземна мова (друга).Ділове спілкування
ВБ.2.5.3 Педагогіка