09 вересня 2020 р. на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.001.09 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

 Долинської Олесі Олегівни на тему: «Туристичний комплекс Хмельницької області: сучасний стан та перспективи розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю.

 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету.

 Члени спеціалізованої вченої ради:

 - доктор географічних наук, професор  Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії – Голова ради

 - доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету

 - доктор географічних наук, доцент Машіка Ганна Василівна, Мукачівський державний університет, завідувач кафедри туризму і географії

 - доктор географічних наук, професор Запотоцький Сергій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної та соціальної географії

 - кандидат географічних наук, доцент Мельничук Анатолій Леонідович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри економічної та соціальної географії

    Початок о 12.00 годині.