ОГОЛОШЕННЯ

21 вересня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Кузишина Андрія Васильовича на тему: «Регіональний вимір соціально-політичних процесів: теорія, методологія та практика суспільно-географічного дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

 Науковий консультант: доктор географічних наук, професор МЕЗЕНЦЕВ Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної та соціальної географії

Офіційні опоненти:
 - доктор географічних наук, професор Дністрянський Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка,професор кафедри географії України;

 - доктор географічних наук, професор Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії НАН України, завідувач сектору територіальної організації суспільства;

 - доктор географічних наук, професор Пилипенко Ігор Олегович, Херсонський державний університет, декан факультету біології, географії та екології

    Початок об 11.00 годині.ОГОЛОШЕННЯ

20 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Круглова Івана Станіславовича на тему: «Трансдисциплінарна геоекологія» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційні опоненти:
- Шищенко Петро Григорович
доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАПНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,         професор кафедри географії України;

- Петлін Валерій Миколайович  доктор географічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії;

- Царик Любомир Петрович доктор географічних наук, професор, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін.

 Початок об 11.00 годині.

2. Добиша Миколи Петровича на тему: «Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник:   Яценко Борис Павлович доктор географічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри країнознавства та туризму

 Офіційні опоненти:  

- Дністрянський Мирослав Степанович
доктор географічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України; 

- Савчук Іван Григорович кандидат географічних наук,  Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді», завідувач відділення Наук про Землю.

 Початок о 15.00 год.


ОГОЛОШЕННЯ

26 січня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

ЛИМАРЬ ТЕТЯНИ ВІКТОРІВНИ на тему:  «ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ»

на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України,  , Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

 Офіційні опоненти:

 - доктор географічних наук, професор, Підгрушний Григорій Петрович, Інституту географії НАН України,

 - завідувач сектору територіальної організації суспільства кандидат географічних наук, доцент, Семенюк Лариса Леонтіївна, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, завідувач кафедри географії та геоекології

 Початок об 11.00 годині.

 


ОГОЛОШЕННЯ

25 січня 2021 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації: 

ЗАВАРІКИ ГАЛИНИ МИХАЙЛІВНИ на тему: «СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИМІР ПОСТКОНФЛІКТНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ПРИКЛАДІ СХІДНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ»  на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки і туризму Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Науковий консультант: доктор географічних наук, профессор Любіцева Ольга Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри країнознавства і туризму

Офіційні опоненти:

 - доктор географічних наук, професор, Яворська Вікторія Володимирівна, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму

 - доктор географічних наук, доцент, Колотуха Олександр Васильович, Льотна академія Національного авіаційного університету, професор кафедри менеджменту, економіки та туризму

 - доктор географічних наук, доцент, Машіка Ганна Василівна, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», професор кафедри туризму

 Початок об 11.00 годині.

 


ОГОЛОШЕННЯ

8 вересня 2020 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Колотухи Ігоря Олександровича на тему: «Громадський транспорт міста Києва: суспільно-географічне дослідження» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор  Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії.

 Офіційні опоненти:

 - доктор географічних наук, професор Дудник Іван Миколайович, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри міжнародного туризму та країнознавства;
 - доктор географічних наук, професор Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії НАН України, завідувач сектору територіальної організації суспільства.

    Початок о 12.00 годині.

 2. Ващенко Олександри Володимирівни на тему: «Суспільно-географічне дослідження трудового потенціалу Київської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету.

 Офіційні опоненти:

 - доктор географічних наук, професор Джаман Василь Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри географії України та регіоналістики;
- кандидат географічних наук, доцент Гудзеляк Ірина Іванівна, Львівський  національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної і соціальної географії.

    Початок о 15.00 годині. ОГОЛОШЕННЯ

10 грудня 2019 р
. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Неліпи Ксенії Григорівни на тему: «Трансформація системи розселення Запорізької області (супільно-географічне дослідження)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

  Науковий керівник: доктор географічних наук, професор  Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії.

  Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії НАН України, завідувач сектору територіальної організації суспільства;

 - кандидат географічних наук, доцент Гудзеляк Ірина Іванівна, Львівський  національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної і соціальної географії.

   Початок о 12.00 годині. 

 1. Растворової Марини Олександрівни на тему: «Суспільно-географічне дослідження управління розвитком міста (на прикладі міста Запоріжжя)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

  Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Хвесик Юлія Михайлівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної та соціальної географії

  Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор Палеха Юрій Миколайович, ДП “Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М. Білоконя", заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем.

- доктор географічних наук, провідний науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, провідний науковий співробітник, директор, завідувач сектору збалансованого розвитку та екологічної оцінки

 Початок о 15.00 годиніОГОЛОШЕННЯ

 05 листопада 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Лаврика Олександра Дмитровича на тему: «Долинно-річкові ландшафтно-технічні системи Правобережної України» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Денисик Григорій Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри географії.

 Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Гродзинський Михайло Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології;

 - доктор географічних наук, професор, Ільїн Леонід Володимирович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри туризму та готельного господарства;

 - доктор географічних наук, доцент, Штойко Павло Іванович, Львівський державний університет фізичної культури , професор кафедри туризму.

  Початок о 12.00 годині. 

 1. Долгової Катерини Сергіївни на тему: «Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Кіптенко Вікторія Костянтинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри країнознавства та туризму.

  Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор Яворська Вікторія Володимирівна, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму.

 - кандидат географічних наук, доцент, Новикова Валерія Іванівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи.

 Початок о 15.00 годиніОГОЛОШЕННЯ

24 жовтня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

 1. Бучко Жанни Іванівни на тему: «Транскордонні рекреаційно-туристичні комплекси України: методологія дослідження та пріоритети розвитку» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Руденко Валерій Петрович. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету.

 Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН України Руденко Леонід Григорович, Інститут географії НАН України, почесний директор.

- доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України Шищенко Петро Григорович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри географії України.

 - доктор географічних наук, професор, Петлін Валерій Миколайович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії.

  Початок о 12.00 годині.ОГОЛОШЕННЯ

19 вересня 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Волкова Андрія Ігоровича на тему: «Геоінформаційні моделі і системи підтримки прийняття рішень оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

 Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор, Петлін Валерій Миколайович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії.

 - доктор географічних наук, професор, Назарук Микола Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи.

 - доктор географічних наук, професор, Калько Андрій Дмитрович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, завідувач кафедри географії та туризму, декан природничо-географічного факультету.

 Початок о 12.00 годині.

  

 1. Михалюк Марини Михайлівни на тему: «Етнокультурний потенціал Єврейського етносу малих містечок Столичного суспільно-географічного району України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

 Офіційні опоненти:

- доктор географічних наук, професор Дністрянський Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України.

 - кандидат географічних наук, Поливач Катерина Анатоліївна, Інститут географії НАН України, провідний науковий співробітник відділу картографії.

 Початок о 15.00 годині. 17 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертацій:

 Яцентюка Юрія Васильовича на тему «Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Денисик Григорій Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри географії

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Петлін Валерій Миколайович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії
 • доктор географічних наук, професор Назарук Микола Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
 • доктор географічних наук, професор Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін

 Початок о 12:00 год.

 Пісної Руслани Сергіївни на тему «Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Бондаренко Едуард Леонідович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри геодезії та картографії

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, доцент Ляшенко Дмитро Олексійович, Національний транспортний університет, професор кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою
 • кандидат географічних наук, доцент Смірнов Ярослав Валерійович, Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації – Філія “Актед” (м. Київ), головний спеціаліст з ГІС та баз даних

 Початок о 15:00 год.16 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертацій:

 Пальчук Марії Вікторівни на тему «Публічні простори міста Києва: суспільно-географічне дослідження» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

 Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Мезенцева Наталія Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри економічної та соціальної географії

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, провідний науковий співробітник відділу суспільної географії, в.о. директора
 • доктор географічних наук, доцент Сегіда Катерина Юріївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

 Початок о 13:00 год.

  Перегуди Юлії Андріївни на тему «Суспільно-географічне дослідження формування середнього класу Столичного макрорайону України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

 Офіційні опоненти:

 •  доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства
 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, в.о. директора 

Початок о 15:00 год.

 17 квітня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертацій:

 Яцентюка Юрія Васильовича на тему «Регіональні парадинамічні антропогенні ландшафтні системи» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Денисик Григорій Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри географії

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Петлін Валерій Миколайович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії
 • доктор географічних наук, професор Назарук Микола Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
 • доктор географічних наук, професор Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології і методики навчання екологічних дисциплін

 Початок о 12:00 год.

 Пісної Руслани Сергіївни на тему «Теоретико-методичні основи створення тематичних інтерактивних карт (на прикладі критичної інфраструктури міста Києва)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Бондаренко Едуард Леонідович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри геодезії та картографії

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, доцент Ляшенко Дмитро Олексійович, Національний транспортний університет, професор кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою
 • кандидат географічних наук, доцент Смірнов Ярослав Валерійович, Відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації – Філія “Актед” (м. Київ), головний спеціаліст з ГІС та баз даних

 Початок о 15:00 год.28 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертацій:

1.  Патиченко Оксани Миколаївни на тему «Конструктивно-географічні засади нормативної грошової оцінки земель населених пунктів з використанням геоінформаційних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю  11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ковальчук Іван Платонович, Національний університет біоресурсів і природокорис­тування України, завідувач кафедри геодезії та картографії

 Офіційні опоненти:
 - доктор географічних наук, професор Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін 

 - кандидат географічних наук, доцент Яцентюк Юрій  Васильович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри географії

 Початок о 12:00 год.

2. Степанець Інни Олександрівни на тему «Регіональний вимір територіальної організації влади в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

 Офіційні опоненти:
 -  доктор географічних наук, професор Дністрянський Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України;
 - доктор географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, учений секретар.

 Початок о 15:00 год.19 листопада 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертацій: 

Джамана Ярослава Васильовича на тему «Розвиток етнотуризму в поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю  11.00.02 – економічна та соціальна географія 

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету. 

Офіційні опоненти:

 доктор географічних наук, професор Любіцева Ольга Олександрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри країнознавства і туризму 

кандидат географічних наук, доцент Кузишин Андрій Васильович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, декан географічного факультету

 Початок о 12:00 год.

 Гринюк Діани Юріївни на тему «Суспільно-географічні аспекти дослідження конкурентоспро­можності регіону (на прикладі Київської області)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

 Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

 Офіційні опоненти:

 доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету

 доктор географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, учений секретар, провідний науковий співробітник відділу суспільної географії

 Початок о 15:00 год. 

22 жовтня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертацій:

Денисика Богдана Григоровича на тему «Рекреаційні осередки та геоекотони Середнього Побужжя» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Дмитрук Олександр Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри географії України

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Кілінська Клавдія Йосифівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

кандидат географічних наук Сивак Оксана Олегівна, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, учений секретар

 Початок о 12:00 год.

  Дьякової Євгенії Олександрівни на тему «Українсько-китайські зовнішньоекономічні зв’язки: суспільно-географічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Смирнов Ігор Георгійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри країнознавства і туризму

 Офіційні опоненти:

 доктор географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, учений секретар

 кандидат географічних наук Мамчур Ольга Ігорівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної і соціальної географії

 Початок о 15:00 год.
30 серпня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Воровки Володимира Петровича на тему «Приазовська парадинамічна ландшафтна система» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України Шищенко Петро Григорович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри географії України

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Петлін Валерій Миколайович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії

доктор географічних наук, доцент Крайнюков Олексій Миколайович, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, доцент кафедри екологічної безпеки та екологічної освіти

доктор географічних наук, професор Назарук Микола Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи

Початок о 1200 год.

 

Рожко Оксани Валентинівни на тему «Науково-методичні засади укладання великомасштабного електронного атласу земельних ресурсів адміністративного району» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.12 – географічна картографія

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ковальчук Іван Платонович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри геодезії та картографії

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Пересадько Віліна Анатоліївна, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму

кандидат географічних наук, доцент Курач Тамара Миколаївна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри геодезії та картографії

Початок о 1500 год.29 серпня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Машіки Ганни Василівни на тему «Суспільно-географічне дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону: теорія і практика» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Шаблій Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної і соціальної географії

доктор географічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету

доктор географічних наук, професор Яворська Вікторія Володимирівна, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, професор кафедри економічної та соціальної географії і туризму

Початок о 1200 год.

 

Бєлікова Владислава Олександровича на тему «Соціально-демографічні трансформації периферійних територій північної частини Луганської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, доцент Пилипенко Ігор Олегович, Херсонський державний університет, декан факультету біології, географії і екології

доктор географічних наук Сегіда Катерина Юріївна, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Початок о 1500 год.
16 травня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Остапенка Павла Олеговича на тему «Трансформація адміністративно-територіального устрою Полтавської області: суспільно-географічне дослідження», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор,  Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету.

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного  факультету

доктор географічних наук, професор Палеха Юрій Миколайович, ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем

Початок об 11:00

 

2. Левицької Ольги Леонідівни на тему «Суспільно-географічне дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, доцент,  Запотоцький Сергій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної та соціальної географії

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Палеха Юрій Миколайович, ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем

кандидат географічних наук, доцент Сливка Роман Радославович, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", доцент кафедри географії та природознавства

Початок о 13:0003 квітня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

Удовиченко Вікторія Віталіївна на тему «Конструктивно-географічні засади регіонального ландшафтного планування: теорія, методологія, практика (на прикладі Лівобережної полісько-лісостепової частини території України)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАПН України Шищенко Петро Григорович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри географії України

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Гудзевич Анатолій Васильович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, професор кафедри географії

доктор географічних наук, професор Петлін Валерій Миколайович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії

доктор географічних наук, професор Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідуючий кафедри геоекології і методики викладання економічних дисциплін

Початок об 11:00

 

03 квітня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

Запотоцька Вікторія Анатоліївна на тему «Суспільно-географічне дослідження ринку житла Київського регіону», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Палеха Юрій Миколайович, ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М.Білоконя, заступник директора з наукової роботи, начальник центру геоінформаційних систем

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Савчук Іван Григорович, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства

Початок об 14:0015 січня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

Ляшенка Дмитра Олексійовича на тему «Наукові основи картографування міжнародних зв’язків України» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 01.00.12 – географічна картографія

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор Козаченко Тамара Іванівна

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Бондаренко Едуард Леонідович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри геодезії та картографії

доктор географічних наук, доцент Сосса Ростислав Іванович, Національний університет «Львівська політехніка», завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання

доктор географічних наук, професор Пересадько Віліна Анатоліївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму

Початок об 11:00

Безсмертнюка Тараса Петровича на тему «Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України» поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Мельнійчук Михайло Михайлович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, декан географічного факультету

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Калько Андрій Дмитрович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, декан природничо-географічного факультету

кандидат географічних наук, доцент Уліганець Сергій Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри географії України

Початок о 14:00

 16 січня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 Іванова Євгена Анатолійовича на тему «Природно-господарські системи гірничопромислових територій Західного регіону України: функціонування, моделювання, оптимізація» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ковальчук Іван Платонович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри геодезії та картографії

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, доктор геолого-мінералогічних наук, доктор технічних наук, професор Рудько Георгій Ілліч, Державна комісія України по запасах корисних копалин, голова

доктор географічних наук, професор Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін

доктор географічних наук, професор Фесюк Василь Олександрович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри фізичної географії

Початок об 11:00

 

Пласкального Володимира Віталійовича на тему «Аналіз міри антропізації фізико-географічних областей України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Самойленко Віктор Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізичної географії та геоекології

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Фесюк Василь Олександрович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри фізичної географії

кандидат географічних наук, доцент Яцентюк Юрій Васильович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, доцент кафедри географії

Початок о 14:0029 листопада 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Сегіди Катерини Юріївни на тему «Суспільно-географічна концепція геодемографічної системи регіону» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий консультант: доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, завідувач кафедри економічної та соціальної географії і туризму

доктор географічних наук, професор Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії НАН України, завідувач сектору територіальної організації суспільства

доктор географічних наук, професор Круль Володимир Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

Початок о 1200 год.04 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Килимчук Анни Анатоліївни на тему «Суспільно-географічні чинники функціонування спеціальних економічних зон Китаю» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

   Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Яценко Борис Павлович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри країнознавства і туризму

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Смаль Валентина Володимирівна, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, професор кафедри географії

кандидат географічних наук Макаренко Петро Олександрович, Президія НАН України, науковий співробітник сектору фізико-технічних і математичних наук

Початок о 1100 год.

 2. Ободовської Валентини Олександрівни на тему «Суспільно-географічне дослідження зовнішньоекономічних зв’язків України та Республіки Польща» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук з спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

   Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Дністрянський Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Савчук Іван Григорович, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник сектору територіальної організації суспільства

Початок о 1400 год.  03 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Шевчука Сергія Миколайовича на тему «Суспільна географія в Україні (теорія та практика досліджень наукових шкіл)» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

   Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, академік НАПН України, Заслужений діяч науки і техніки України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії

доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного  факультету

доктор географічних наук, професор Степаненко Анатолій Васильович, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», завідувач відділу природно-техногенної та екологічної безпеки

Початок о 1100 год.

 2. Атаман Людмили Василівни на тему «Суспільно-географічне дослідження сакральних просторів Поділля» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук з спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

   Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії

Офіційні опоненти:

доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства

кандидат географічних наук, доцент Костащук Іван Іванович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри географії України та регіоналістики

Початок о 1400 год.


 26 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

  Дем’янчук Ілони Петрівни на тему «Конструктивно-географічні засади медико-географічних досліджень Тернопільської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Ковальчук Іван Платонович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, завідувач кафедри геодезії та картографії

 Офіційні опоненти: 

 • доктор географічних наук, професор Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін;
 • кандидат географічних наук, доцент Корнус Анатолій Олександрович, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, доцент кафедри загальної та регіональної географії.

 Початок о 13:00 год.30 січня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Іваненко Євгена Ігоровича на тему «Еколого-географічний підхід до просторової організації природно-заповідного фонду України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: академік НАН України, доктор географічних наук, професор Руденко Леонід Григорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор Інституту географії НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Кілінська Клавдія Йосифівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування;
 • кандидат географічних наук, доцент Гавриленко Олена Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Початок о 13:00 год. 19 грудня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Яценко Анастасії Дмитрівни на тему «Рекреаційне лісокористування у Північно-Західному Приазов’ї» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Дмитрук Олександр Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри географії України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гудзевич Анатолій Васильович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, професор кафедри фізичної географії.
 • кандидат географічних наук, доцент Ситник Олексій Іванович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри географії та методики її навчання.

Початок о 1300 год.  

 1. Шульгач Андрія Сергійовича на тему «Ландшафтно-екологічне обгрунтування національного природного парку «Лісова пісня»» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Мельнійчук Михайло Михайлович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, декан географічного факультету.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Калько Андрій Дмитрович, Міжнародний економіко-гкманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, декан природничо-географічного факультету.
 • кандидат географічних наук, доцент Кравцова Ірина Віталіївна, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри географії та методики її навчання.

Початок о 1500 год.   28 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

ДРОГУШЕВСЬКОЇ ІРИНИ ЛЕОНІДІВНИ "НАУКОВО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ" на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю: 11.00.12 - Географічна картографія

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Сосса Ростислав Іванович, Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка» завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Пересадько Віліна Анатоліївна, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, декан факультету геології, географії, рекреації і туризму,   завідувач кафедри фізичної географії та картографії;
 • кандидат географічних наук, доцент Лабінська Галина Миколаївна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри географії України

Початок о 1300 год.25 жовтня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Топалової Олесі Іллівни на тему «Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Бейдик Олександр Олексійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри країнознавства та туризму.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Круль Володимир Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії
 • кандидат географічних наук Поливач Катерина Анатоліївна, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник відділу картографії

Початок о 1300 год.  

 2. Кулініч Марини Тарасівни на тему «Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров'я» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Дмитрук Олександр Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри географії України

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Петлін Валерій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії
 • кандидат географічних наук Сивак Оксана Олегівна, Український державний НДІ проектування міст "Діпромісто" ім. Ю.М. Білоконя, учений секретар

Початок о 1500 год.   24 жовтня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Ольхової Юлії Ігорівни  на тему «Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних сил України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 20.02.04 – військова географія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Бортник Сергій Юрійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри землезнавства та геоморфології. 

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Дністрянськуий Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України
 • кандидат географічних наук, доцент Білокриницький Сергій Миколайович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри геодезії, картографії та управління територіями

Початок о 1300 год.  

 2. Лук'янчук Олени Миколаївни на тему «Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-корреспондент НАПН України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Джаман Василь Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри географії України та регіоналістики
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, учений секретар

Початок о 1500 год.   


28 вересня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Михайленко Тетяни Юріївни на тему «Антропогенізація ландшафтів Поділля у XV – ХІХ століттях» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Денисик Григорій Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри географії.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Назарук Микола Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Коржик Віталій Павлович, відділ науки національного природного парку «Хотинський», старший науковий співробітник

Початок о 1300 год.  

 2. Олійник Світлани Леонтіївни на тему «Суспільно-географічні аспекти дослідження самоорганізації населення в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент Дорошенко Віктор Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри економічної та соціальної географії

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Палеха Юрій Миколайович, Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, заступник директора з наукової роботи – начальник центру геоінформаційних систем
 • кандидат географічних наук, доцент Заблотовська Наталія Василівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри географії України та регіоналістики

Початок о 1500 год.   Оголошення

 29 червня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертації:

 1. Антонюк Олени Олександрівни на тему: «Белігеративні ландшафти Поділля: структура, класифікація, раціональне використання» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Денисик Григорій Іванович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри географії.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Петлін Валерій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії;
 • кандидат географічних наук, доцент Міхелі Сергій Володимирович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, завідувач кафедри фізичної географії Інституту природничо-географічної освіти та екології. 

Початок о 1300 год. Оголошення

 28 березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Заячука Мирослава Дмитровича на тему: «Формування та геопросторова організація фермерства України (теорія та практика суспільно-географічного дослідження)» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету.

Офіційні опоненти:

 • академік НАН України, доктор географічних наук, професор Заслужений діяч науки і техніки України Руденко Леонід Григорович, Інститут географії НАН України, директор;
 • доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
 • доктор географічних наук, професор Барановський Микола Олександрович, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, завідувач кафедри географії. 

Початок о 1300 год.

   2. Данильченко Олени Сергіївни на тему: «Геоекологічний аналіз річкових басейнів території Сумської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Нешатаєв Борис Миколайович, Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, завідувач кафедри загальної та регіональної географії. 

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Калько Андрій Дмитрович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука, декан природничо-географічного факультету, завідувач кафедри географії і туризму;
 • кандидат географічних наук, доцент Білоус Людмила Федорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри фізичної географії та геоекології генографічного факультету.

Початок о 1500 год
.


Оголошення

 30 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Доан Павло Ванович на тему: «Локальні системи у територіальному управлінні туризмом в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

 Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент, Кіптенко Вікторія Костянтинівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри країнознавства та туризму географічного факультету.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Антоненко Володимир Степанович, Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри міжнародного туризму;
 • кандидат географічних наук, доцент Новикова Валерія Іванівна, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи.

Початок о 1300 год.

 2. Гінзула Мар’яна Ярославівна на тему: «Регіональний еколого-географічний аналіз промислового природокористування (на прикладі Тернопільської області)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

 Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Калько Андрій Дмитрович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Демянчука, завідувач кафедри географії і туризму;
 • кандидат географічних наук, доцент Гавриленко Олена Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Початок о 1500 год.Оголошення

26 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

 1. Гнатюка Олексія Михайловича на тему: «Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, декан географічного факультету.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Дністрянський Мирослав Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри географії України;
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Мозговий Артем Анатолійович, Інститут географії Національної академії наук України, старший науковий співробітник відділу природокористування та збалансованого розвитку.

Початок о 13.00 годині.   

 1. Маншиліної Тетяни Іванівни на тему: «Суспільно-географічне дослідження розвитку міст-супутників та приміської зони Києва» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Мезенцев Костянтин Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри економічної та соціальної географії

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії НАН України, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень;
 • кандидат географічних наук, доцент Гринюк Тетяна Анатоліївна, Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, доцент кафедри економічної та соціальної географії

Початок о 15.00 годині.

 Оголошення

28 вересня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

 1. Армашевської Тетяни Володимирівни на тему: «Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Масляк Петро Олексійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри географії України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Кілінська Клавдія Йосипівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування;
 • кандидат географічних наук, доцент, Лабінська Галина Миколаївна, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри географії України.

Початок о 13.00 годині.   Оголошення

22 червня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

 1. Качур Оксана Вікторівна на тему: «Геопросторовий аспект агрологістики на міжнародному та національному рівнях» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Сухий Петро Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри геодезії, картографії та управляння територіями;
 • кандидат географічних наук, доцент, Грицевич Володимир Степанович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної і соціальної географії.

Початок о 13.00 годині.   Оголошення

25 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Придеткевич Станіслав Станіславович на тему: «Зооценози антропогенних ландшафтів Поділля, їх структура, класифікація і раціональне використання» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін;
 • кандидат географічних наук, доцент, Білоус Людмила Федорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри фізичної географії та геоекології.

Початок о 13.00 годині.
      

 1. Ільїв Ольга Миколаївна на тему: «Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. 

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Нємець Людмила Миколаївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства.
 • кандидат географічних наук, професор, Загородній Володимир Васильович, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, професор кафедри економічної та соціальної географії.

Початок о 15.00 годині.Оголошення

27 квітня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Смірнов Ярослав Валерійович на тему: «Науково-методичні основи геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.12 – географічна картографія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, академік НАН України Руденко Леонід Григорович, Національна академія наук України, Інститут географії, директор, завідувач відділу картографії;
 • кандидат географічних наук, Соломаха Ірина Віталіївна, ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, старший науковий співробітник Центру географічних інформаційних систем.

Початок о 13.00 годині.

         2. Бричук Марія Степанівна на тему: «Конструктивно-географічні засади 
             екологічного управління у великому місті (на прикладі м. Києва)» на здобуття
             наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 –
             конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Петлін Валерій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії.
 • кандидат географічних наук, Сивак Оксана Олегівна, Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя, вчений секретар.

Початок о 15.00 годині.


Оголошення

31 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Канської Вікторії Володимирівни на тему «Регіональний історико-ландшафтознавчий аналіз антропогенних заповідних об’єктів (на прикладі Поділля)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Калінська Клавдія Йосифівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.
 • кандидат географічних наук, доцент, Воровка Володимир Петрович, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, декан природничо-географічного факультету.

Початок о 13.00 годині.

 1. Рябоконь Ольги Володимирівни на тему «Натурально-антропогенні ландшафти Поділля: структура, класифікація, оптимізація» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Петлін Валерій Миколайович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії.
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, Чехній Віктор Михайлович, Інститут географії НАН України, завідувач відділом ландшафтознавства.

Початок о 15.00 годині.Оголошення

30 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Адамович Зоряни Михайлівни на тему «Суспільно-географічні системи глобальної економіки знань» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Смаль Валентина Володимирівна, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, професор кафедри географії природничо-географічного факультету.
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, Маруняк Євгенія Олександрівна, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник відділу природокористування та збалансованого розвитку.

Початок о 13.00 годині.

 1. Жураєвої Каріни Аліжовни на тему «Інноваційні технології в сфері туризму: суспільно-географічне дослідження» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор економічних наук, професор, Мальська Марта Пилипівна, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри туризму.
 • кандидат географічних наук, доцент, Король Олександр Дмитрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри географії та менеджменту туризму.

Початок о 15.00 годині.Оголошення

23 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

        1 . Іванок Дмитра Вікторовича на тему «Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Самойленко Віктор Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізичної географії та геоекології.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Ільїн Леонід Володимирович, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри туризму та готельного господарства.
 • кандидат географічних наук, доцент Воровка Володимир Петрович, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, декан природничо-географічного факультету.

Початок о 12.00 годині.

       2. Кривошеїна Олександра Олеговича на тему «Геоінформаційне моделювання потенційної продуктивності землеробських ландшафтів України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.11 – конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Самойленко Віктор Миколайович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фізичної географії та геоекології.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Царик Любомир Петрович, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, завідувач кафедри геоекології і методики викладання екологічних дисциплін.
 • кандидат географічних наук, доцент Ситник Олексій Іванович, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри географії та методики її навчання.

Початок о 15.00 годині.Оголошення

22 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Батиченко Світлани Павлівни на тему «Суспільно-географічні аспекти захворюваності населення регіонів України»  на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, доцент  Мезенцева Наталія Іванівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри економічної та соціальної географії.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна, Харківський  національний університет імені В.Н.Каразіна, завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіознавства.
 • кандидат географічних наук, доцент Гудзеляк Ірина Іванівна, Львівський  національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної і соціальної географії.

Початок о 14.00 годині.

 

Оголошення

27 жовтня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації:

Пендерецького Ореста Володимировича на тему «Збалансований розвиток дестинацій промислового туризму Карпатського регіону: теорія і практика»  на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Науковий консультант: Заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Олійник Ярослав Богданович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної і соціальної географії.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії.
 • доктор географічних наук, професор Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, завідувач кафедри економічної та соціальної географії.

 • доктор географічних наук, професор Антоненко Володимир Степанович, Київський національний університет культури і мистецтв, завідувач кафедри міжнародного туризму.

Початок о 13.00 годині.

 

Оголошення

26 травня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Чечені Ольги Вікторівни на тему «Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Балабанов Геннадій Васильович, Національний авіаційний університет, завідувач кафедри країнознавства і туризму.
 • кандидат географічних наук, доцент Юрченко Світлана Олексіївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, професор кафедри туристичного бізнесу.

Початок о 13.00 годині.

 1. Голуба Геннадія Сергійовича на тему «Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області» »  на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Нємець Людмила Миколаївна, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, завідувач кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства.
 • кандидат географічних наук, доцент Гудзеляк Ірина Іванівна , Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економічної і соціальної географії.

Початок о 15.00 годині. 

 

Оголошення

30 вересня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Залещик Віталії Віталіївнина тему «Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Яковенко Ірина Михайлівна, Таврійський національний університет імені І.І.Вернадського, завідувач кафедри туризму;
 • кандидат географічних наук, доцент Бучко Жанна Іванівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри географії та менеджменту туризму

Початок об 11.00.

2. Крашеніннікової Анастасії Анатоліївни на тему «Демографічна система Чернігівської області та основні напрямки вдосконалення її розвитку» на здобуття наукового cтупеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Джаман Василь Олексійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри географії України та регіоналістики:
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, Петрук Світлана Леонідівна, Інститут географії НАН України, науковий співробітник відділу природокористування та збалансованого розвитку.

Початок об 15.00. 

Оголошення

27 травня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Афанасьєва Олега Євгеновича на тему «Суспільно-географічні основи регіонального природокористування: теорія і методологія (на прикладі Південно-Східної України)» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
 • доктор географічних наук, професор Руденко Валерій Петрович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної географії та екологічного менеджменту;
 • доктор географічних наук, професор Нємець Костянтин Аркадійович, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, професор кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства;

Початок об 11.00.

2. Борисюк Оксани Анатоліївни на тему «Регіональні авіатранспортні системи України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії Національної академії наук України, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень;
 • кандидат географічних наук, професор, Загородній Володимир Васильович, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, професор кафедри економічної та соціальної географії.

Початок о 15.00.

Оголошення

21 травня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.07 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Запотоцького Сергія Петровича на тему «Наукові засади формування конкурентоспроможності району: суспільно-географічне дослідження» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
 • доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Підгрушний Григорій Петрович, Інститут географії Національної академії наук України, завідувач відділу суспільно-географічних досліджень.

Початок об 11.00.

2. Клімчука Бориса Петровича на тему «Комплексно-пропорційний розвиток Волинської області в ринкових умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Шаблій Олег Іванович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
 • доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Топчієв Олександр Григорович, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, завідувач кафедри економічної та соціальної географії.

Початок о 15.00.