Оголошення

 13 травня 2021 року на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудеться захист дисертації Поп’юк Яни Анатоліївни на тему «Палеогеографічні умови формування низьких терас Середнього Подністер’я та Верхнього Попруття (за фауною молюсків) » на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

Наукові керівники:  доктор географічних наук, професор Рідуш Богдан Тарасович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Герасименко Наталія Петрівна, Київський національний університет  імені Тараса Шевченка МОН України професор кафедри землезнавства та геоморфології;
 • кандидат географічних наук, доцент Дмитрук Роман Ярославович, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії.

Початок о 10 годині. Запрошення на відеоконференцію https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

ID: 953 5444 7008

Код доступу: 677180


  

Оголошення

 12 травня 2021 року на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудеться захист дисертації Іванової Наталії Олександрівни на тему «ГІДРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОСХОВИЩА САСИК» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Наукові керівники:

доктор географічних наук, професор

Тімченко Володимир Михайлович;
 кандидат географічних наук, доцент  , Інститут гідробіології НАН України, завідувач відділу екологічної гідрології та технічної гідробіології.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувач відділу гідрохімії;
 • кандидат географічних наук Гриб Олег Миколайович, Одеський державний екологічний університет МОН України, доцент кафедри гідроекології та водних досліджень.

Початок о 14 годині. Запрошення на відеоконференцію https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

ID: 953 5444 7008

Код доступу: 677180Оголошення

 11 травня 2021 року на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудеться захист дисертації Гостюк Зоряни Володимирівни на тему «ЛАНДШАФТНІ КОМПЛЕКСИ ПОКУТСЬКИХ КАРПАТ: СТРУКТУРА, ПРОЦЕСИ, ОХОРОНА» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів.

Наукові керівники:

доктор географічних наук, професор

Мельник Анатолій Васильович;

кандидат географічних наук, доцент Брусак Віталій Пилипович, Львівський національний університет імені Івана Франка,доцент кафедри геоморфології та палеогеографії

Офіційні опоненти:

 • член-кореспондент НАН України, доктор географічних наук, професор Гродзинський Михайло Дмитрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології;
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Сорокіна Людмила Юріївна, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства.

Початок о 14 годині. Запрошення на відеоконференцію https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

ID: 953 5444 7008

Код доступу: 677180


Оголошення

15 квітня 2021 року на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудеться захист дисертації Ошурка Дмитра Олександровича на тему «Вітоенергетичні ресурси України в сучасних кліматичних умовах» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник: кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Скриник Олег Ярославович, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України, старший науковий співробітник відділу фізики атмосфери.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, доцент Шевченко Ольга Григорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри метеорології та кліматології;
 • кандидат географічних наук, доцент Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна, Одеський державний екологічний університет МОН України, доцент кафедри метеорології та кліматології.

Початок об 11 годині. Запрошення на відеоконференцію https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

ID: 953 5444 7008

Код доступу: 677180

  

  

 Оголошення

14 квітня 2021 року на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудеться захист дисертації Надточій Людмили Михайлівни на тему «Вплив метеорологічних умов на формування рівня забруднення атмосферного повітря в промислових містах України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник: кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Дворецька Ірина Віталіївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України, завідувачка лабораторії моніторингу атмосферного повітря.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, Одеський державний екологічний університет МОН України, професор кафедри метеорології та кліматології;
 • кандидат географічних наук, доцент Федонюк Віталіна Володимирівна, Луцький національний технічний університет МОН України, доцент кафедри екології та агрономії.

Початок об 11 годині. Запрошення на відеоконференцію https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

ID: 953 5444 7008

Код доступу: 677180Оголошення

11 лютого 2021 року на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудеться захист дисертації Новака Тараса Андрійовича на тему «РЕЛЬЄФ ВОЛИНСЬКОЇ ВИСОЧИНИ: ПРОБЛЕМИ ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

Науковий керівник: кандидат геолого-мінералогічних наук, професор Богуцький Андрій Боніфатійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, професор кафедри геоморфології та палеогеографії.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Стецюк Володимир Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри землезнавства та геоморфології;
 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Спиця Роман Олександрович, Інститут географії НАН України, завідувач сектору геоморфології.

 Початок о 14 годині. Запрошення на відеоконференцію https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

ID: 953 5444 7008

Код доступу: 677180

                                                              ОГОЛОШЕННЯ

02 лютого 2021 року на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудеться захист дисертації Рогозіна Євгенія Петрович та тему «РОЗВИТОК ОЗЕР І ПРИОЗЕРНИХ ЛАНДШАФТІВ У ШИРОКОЛИСТОЛІСОВІЙ ТА СТЕПОВІЙ ЗОНАХ У ГОЛОЦЕНІ (МОДЕЛЬНІ РЕГІОНИ СКОНЕ ТА КРИМУ)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.04 – геоморфологія та палеогеографія.

Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Герасименко Наталія Петрівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри землезнавства та геоморфології.

Офіційні опоненти:   

 • доктор географічних наук, професор Рідуш Богдан Тарасович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, професор кафедри фізичної географії, геоморфології та палеогеографії; 
 • кандидат географічних наук Дорошкевич Сергій Петрович, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник сектора палеогеографії.

 Початок о 14 годині. Запрошення на відеоконференцію https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

ID: 953 5444 7008

Код доступу: 677180                                                                   Оголошення

25 листопада 2020 року у спеціалізованій вченій раді К 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка в онлайн режимі відбудуться прилюдні захисти дисертаційних робіт:
 
о 10 годині захист  Лук'янчук К.А."Геоінформаційне моделювання розвитку ерозійних процесів на локальному і районному рівнях"
на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». 
 
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор,Заслужений діяч науки і техніки України, Ковальчук Іван Платонович, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ), завідувач кафедри геодезії та картографії
 
Офіційні опоненти:  
 • член-кореспондент НАН України, доктoр географічних наук, професор, Гродзинський Михайло Дмитрович, Київський національний університет   імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізичної географії та геоекології
 • кандидат географічних наук, доцент, Мкртчян Олександр Сергійович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри
  конструктивної географії і картографії.
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті
науково-консультаційного центру КНУ за посиланнями:
 
о 14 годині захист Карабінюка М.М. "Природні територіальні комплекси субальпійського та альпійського високогір'я Чорногорського масиву Українських Карпат" 
на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів». 
 
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор, Мельник А.В.
 
Офіційні опоненти:  
 • член-кореспондент НАПН України, доктoр географічних наук, професор, Шищенко Петро Григорович, Київський національний університет  мені Тараса Шевченка, професор кафедри географії України
 • кандидат географічних наук, Тимуляк Любов Миколаївна, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник відділу ландшафтознавства
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті
науково-консультаційного центру КНУ за посиланнями:
 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів» від 15 липня 2020 року № 607 засідання буде проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу на платформи Zoom 
 


 

Оголошення

29 жовтня 2020 року об 11 годині на онлайн засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться прилюдний захист дисертаційної роботи Почаєвець О.О. "Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України" на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія». 

Науковий керівник:  доктор географічних наук, професор Ободовський Олександр Григорович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, професор кафедри гідрології та гідроекології

Офіційні опоненти:  

 • доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України, географічний факультет, завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів» від 15 липня 2020 року № 607 засідання буде проводитися з використанням засобів відеозв’язку в режимі реального часу на платформи Zoom 

https://zoom.us/j/95354447008?pwd=OVNqOUpmN0lZMWZydjN4OEY4ZzBVUT09

 З дисертацієї та авторефератом можна ознайомитися на сайті науково-консультаційного центру КНУ за посиланнями:

атореферат http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/b10/aref_Pochaievets%20O..pdf

дисертація http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/9de/dis_Pochaievets%20O..pdf 

 


Оголошення

13 лютого 2020 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.001.22 у Київському національному університеті відбудуться захисти дисертацій:

 1. Малицької Людмили Володимирівни та тему «Просторово-часова мінливість комфортності кліматичних умов в Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія

 Науковий керівник: кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Балабух Віра Олексіївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології.

 Офіційні опоненти:   

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, Одеський державний екологічний університет МОН України, професор кафедри метеорології та кліматології, проректор з навчально-методичної роботи;
 • кандидат географічних наук, доцент Шевченко Ольга Григорівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, доцент кафедри метеорології та кліматології.

 Початок о 10 годині. 

 1. Щеглова Олександра Андрійовича на тему «Фізико-статистичний метод прогнозу температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

 Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Мартазінова Вазіра Файзулівна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Польовий Анатолій Миколайович, Гідрометеорологічний інститут Одеського державного екологічного університету МОН України, завідувач кафедри агрометеорології та агроекології;
 • кандидат географічних наук Круківська Алла Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, географічний факультет, доцент кафедри метеорології та кліматології.


Оголошення

12 грудня 2019 року о 13 годині у спеціалізованій вченій раді К 26.001.22 відбудеться захист дисертаційної роботи Юрченко Тамари Іванівни  «Зміни рослинності і клімату Буковинського Прикарпаття і Закарпаття у пізньому плейстоцені і голоцені (за даними палінологічного аналізу геоархеологічних пам’яток)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.04 «Геоморфологія та палеогеографія».

 Робота виконана на кафедрі землезнавства та геоморфології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Науковий керівник: д.геогр.н., проф. Герасименко Наталя Петрівна.

 Офіційні опоненти:

 • Матвіїшина Жанна Миколаївна, доктор географічних наук, професор, завідувач сектору палеогеографії Інституту географії НАН України, м. Київ;
 • Яцишин Андрій Михайлович, кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.

Оголошення

15 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Клебанова Дениса Олександровича на тему: «Стік розчинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в сучасний період» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, старший науковий співробітник Тімченко Володимир Михайлович, завідувач відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України;
 • кандидат географічних наук Яцюк Михайло Васильович, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України.

Початок о 1400 год.  Оголошення

14 травня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Батог Світлани Володимирівни на тему: «Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор, старший науковий співробітник Тімченко Володимир Михайлович, завідувач відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Василенко Євгенія Вікторівна, старший науковий співробітник відділу гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Початок о 1000 год.

 2. Савенця Михайла Валерійовича на тему: «Сезонна та довготермінова мінливість основних аерологічних характеристик над територією України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий керівник:

кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Дворецька Ірина Віталіївна, завідувач лабораторії моніторингу атмосферного повітря Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Антоненко Володимир Степанович, професор кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв МОН України;
 • кандидат географічних наук, доцент Скриник Олеся Атанасіївна, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.

Початок о 1400 год.


Оголошення

 17 січня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Осипова Валерія Валерійовича на тему: «Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:
       доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Самойленко Віктор Миколайович, професор кафедри фізичної географії та геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Гуляєва Оксана Олександрівна, провідний спеціаліст з екології департаменту організаційної діяльності та комунікацій ПрАТ «Укргідроенерго».

Початок о 1400 год.Оголошення

 29 грудня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Кошкіної Ольги Віталіївни на тему: «Чинники, параметри та сучасні тенденції максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:
          доктор географічних наук, старший науковий співробітник Горбачова Людмила Олександрівна, завідувач відділу гідрологічних досліджень Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Дубняк Сергій Сергійович, старший науковий співробітник відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Початок о 1000 год.

 

Оголошення

 17 жовтня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Лузовіцької Юлії Анатоліївни на тему: «Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Жежеря Владислав Анатолійович, старший науковий співробітник відділу прісноводної гідрохімії Інституту гідробіології НАН України.

Початок о 1000 год.

 

2. Ободовського Юрія Олександровича на тему: «Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Хільчевський Валентин Кирилович, завідувач кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • кандидат географічних наук Яцюк Михайло Васильович, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН України.

Початок о 1400 год.

Оголошення

 27 червня 2017 р. відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради по питанню нострифікації дисертації
Швень Наталії Іванівни на тему: «Особености режима ветра на территории Украины и их связь с глобальными изменениями атмосферной циркуляции и другими факторами», захищеної у 2006 р. в Головній геофізичній обсерваторії ім. О. І. Воєйкова (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація) за спеціальністю 25.00.30. – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія (за класифікацією наукових спеціальностей РФ) з присудженням наукового ступеня кандидата географічних наук.

Початок о 1200 год.


Оголошення

 8 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Горбачової Людмили Олександрівни на тему: «Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий консультант:

доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України Осадчий Володимир Іванович, директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • доктор географічних наук, професор Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, професор кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету;
 • доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, завідувач кафедри гідрометеорології та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Початок о 1400 год.

Оголошення

 14 квітня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Гнатюк Наталі Володимирівни на тему: «Проекції температури повітря та кількості опадів в Україні в ХХІ столітті» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

 Науковий керівник:

кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Краковська Світлана Володимирівна, старший науковий співробітник відділу фізики атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, проректор з навчально-методичної роботи Одеського державного екологічного університету МОН України;
 • кандидат географічних наук, доцент Шевченко Ольга Григорівна, доцент кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

 Початок о 1400 год.Оголошення

 8 грудня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1). Ільїна Юрія Павловича на тему: «Кліматичні зміни гідрометеорологічного режиму морів України» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Науковий консультант:
доктор географічних наук, член-кореспондент НАН України Осадчий Володимир Іванович, директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, проректор з навчально-методичної роботи Одеського державного екологічного університету МОН України;
 • доктор географічних наук, професор Антоненко Володимир Степанович, професор кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв МОН України;
 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Андріанова Ольга Радомирівна, провідний науковий співробітник ДУ «Відділення гідроакустики Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України».

Початок о 1000 год.

2). Коржова Євгена Івановича на тему: «Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:
доктор географічних наук, професор, старший науковий співробітник Тімченко Володимир Михайлович, завідувач відділу екологічної гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, завідувач відділу гідрохімії Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України;
 • кандидат географічних наук, доцент Шахман Ірина Олександрівна, доцент кафедри екології та сталого розвитку Херсонського державного аграрного університету МОН України.

Початок о 1400 год.

Оголошення

03 листопада 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Павельчука Євгена Михайловича на тему: «Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Науковий керівник:

доктор географічних наук, професор Сніжко Сергій Іванович, завідувач кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Мольчак Ярослав Олександрович, професор кафедри екології Луцького національного технічного університету;
 • кандидат географічних наук, доцент Забокрицька Мирослава Романівна, доцент кафедри фізичної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Початок о 1400 год.

Оголошення

 16 січня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Тимофеєва Владислава Евгенійовича на тему: «Циркуляція атмосфери Південної полярної області у період глобальної зміни клімату і методи довгострокового прогнозу погоди в районі Антарктичного півострова» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Хохлов Валерій Миколайович, Одеський державний екологічний університет МОН України, проректор з навчально-методичної роботи;
 • доктор географічних наук, професор Мельник Анатолій Васильович, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, завідувач кафедри фізичної географії;
 • доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Міліневський Геннадій Петрович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, завідувач лабораторії ближнього космосу кафедри астрономії та фізики космосу.

Початок о 1300 год.


Оголошення

15 січня 2016 р.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

      1. Рахматулліної Ельміри Равільївни на тему: «Гідрологічний режим річок басейну Південного Бугу в зимовий період в умовах змін клімату» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, провідний науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 1000 год.

 

 1. Олексієнко Інни Миколаївни на тему: «Просторово-часовий розподіл заморозків на території України та їх вплив на плодові культури» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Офіційні опоненти:

 •  доктор географічних наук, професор Польовий Анатолій Миколайович, Одеський державний екологічний університет МОН України, завідувач кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів;
 • кандидат географічних наук, доцент Скриник Олеся Атанасіївна, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, доцент кафедри кормовиробництва, меліорації і метеорології.

Початок о 1400 год.


Оголошення

 15 жовтня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Караван Юлії Вікторівни на тему: «Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Набиванець Юрій Богданович, заступник директора з наукових питань Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 02 квітня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Настюка Миколи Григоровича на тему: Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.
   
Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 19 березня 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

 1. Баужі Тетяни Олександрівни на тему: «Просторово-часові закономірності водного стоку водотоків у басейні річки Ріка» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Гребінь Василь Васильович, професор кафедри гідрології та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • кандидат географічних наук Гуляєва Оксана Олександрівна, молодший науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України.

Початок о 1000 год.

 2. Христюка Бориса Федоровича на тему: «Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, провідний науковий співробітник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами Інституту гідробіології НАН України;
 • кандидат географічних наук Струтинська Віта Миколаївна, начальник відділу науково-технічного та інформаційного забезпечення Державного агентства водних ресурсів України.

Початок о 1400 год.

 

Оголошення

 25 грудня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Жежері Тетяни Петрівни на тему: “Форми знаходження та закономірності міграції силіцію у поверхневих водних об’єктах різного типуна здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувач відділу гідрохімії;

 • кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Кравчинський Руслан Леонідович, Інститут геологічних наук НАН України.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 27 листопада 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Данька Костянтина Юрійовича на тему: Руслові процеси та гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Стиру” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

 Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук, доцент Смирнова Віра Геннадіївна, ВНЗ Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі.

Початок о 1300 год.


Оголошення

 24 грудня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

      1. Соловей Тетяни Василівни на тему: «Закономірності формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт постгляціальних територій України та Польщі» на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, керівник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Осадча Наталія Миколаївна, Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України, завідувач відділу гідрохімії;
 • доктор географічних наук, професор Лобода Наталія Степанівна, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень.

Початок о 1000 год.

 Клока Сергія Володимировича на тему: «Зміни кліматичного режиму Антарктиди, Антарктичного півострова, в районі станції “Академік Вернадський”» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.09 – метеорологія, кліматологія, агрометеорологія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, старший науковий співробітник Іванов Сергій Васильович, Одеський державний екологічний університет, завідувач навчально-наукової лабораторії прогнозів стану довкілля;
 • кандидат географічних наук, доцент Ситов Віктор Миколайович, Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів ДСНС України, начальник.

Початок о 1400 год.


Оголошення

5 грудня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Купрікова Івана Володимировича на тему: “Просторово-часова динаміка річкового стоку на території України під впливом кліматичних змін” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, керівник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • кандидат географічних наук, доцент Паланичко Ольга Вікторівна, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, доцент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення.

Початок о 10.00 год.

2. Ухань Ольги Олександрівни на тему: “Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Лобода Наталія Степанівна, Одеський державний екологічний університет, завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень.
 • кандидат географічних наук, доцент Забокрицька Мирослава Романівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри географії.

Початок о 14.00 год.  

Оголошення

14 листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Басюк Тетяни Олександрівни на тему: «Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р.Південний Буг)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук Чунарьов Олексій Васильович, Державне агентство водних ресурсів України, заступник Голови.

Початок о 14.00 год.  

  Оголошення

7 листопада 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Розлач Вероніки Орестівни на тему: “Дослідження умов формування дощових паводків у басейні Вісли (у межах України) та розроблення системи прогнозування максимального стоку на засадах математичного моделювання”, на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, доцент Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Одеський державний екологічний університет, доцент кафедри гідрології суші;
 • кандидат географічних наук Яцюк Михайло Васильович, Державне агентство водних ресурсів України, заступник Голови.

Початок о 10.00 год.

2. Мельника Антона Анатолійовича на тему: “Вплив антропогенної перетвореності річкових басейнів на паводки Карпато-Подільських приток Дністра” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, доцент Гребінь Василь Васильович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри гідрології та гідроекології;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 14.00 год.

Оголошення

17 жовтня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудуться захисти дисертацій:

1. Винарчук Ольги Олександрівни на тему: «Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Мольчак Ярослав Олександрович, Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • кандидат географічних наук Забокрицька Мирослава Романівна, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри географії.

Початок о 10.00

2. Москаленка Станіслава Олексійовича на тему: «Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті на основі моделювання процесів їх формування» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Ющенко Юрій Сергійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення;
 • кандидат географічних наук Бойко Вікторія Михайлівна, Український гідрометеорологічний центр ДСНС України, начальник відділу гідрологічних прогнозів.

Початок о 14.00 

Оголошення

26 червня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.22 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться захист дисертації Мостової Ніни Михайлівни на тему: «Закономірності формування хімічного складу і якості води в умовах теплового навантаження (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС)» на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія.

Офіційні опоненти:

 • доктор географічних наук, професор Тімченко Володимир Михайлович, Інститут гідробіології НАН України, керівник лабораторії гідрології та управління водними екосистемами;
 • кандидат географічних наук Чунарьов Олексій Васильович, Державне агентство водних ресурсів України, заступник Голови.

Початок о 10.00