На географічному факультеті проводиться навчання аспірантів, докторантів та функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведенням захисту дисертацій за наступними науковими спеціальностями:

  • 11.00.01 - фізична географiя, геофізика і геохімія ландшафтів;
  • 11.00.02 - економiчна та соцiальна географiя;
  • 11.00.04 - геоморфологiя та палеогеографія;
  • 11.00.07 - гiдрологiя сушi, воднi ресурси, гiдрохiмiя;
  • 11.00.09 - метеорологiя, клiматологiя, агрометеорологiя;
  • 11.00.11 - конструктивна географiя та рацiональне використання природних ресурсiв;
  • 11.00.12 - географічна картографія.

З більш детальною інформацію по наукових спеціальностях можна ознайомитись тут.