Аерофототопографія
Геодезія
Наземна фототопографія
Фотограмметрія 
Геодезичне забезпечення землевпорядкування