Кафедра "Економічної та соціальної географії"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Економічна географія”
ОП “Урбаністика та міське планування” 
БАКАЛАВР (З)
ОП “Економічна географія”

МАГІСТР (Д)
ОП “Економічна та соціальна географія”
ОП “Урбаністика та регіональний розвиток”
МАГІСТР (З)
ОП “Економічна та соціальна географія”

Кафедра "Країнознавства та туризму"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Туризм”
ОП “Економічна географія”
БАКАЛАВР (З)
ОП “Туризм”

МАГІСТР (Д)
ОП “Туризм”
ОП “Туризм (мова навчання англійська)”
ОП “Політична географія та геополітика”
ОП “Географічне країнознавство та геоглобалістика”
МАГІСТР (З) 
ОП “Туризм”

Кафедра "Географії України"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Середня освіта (Географія)”
ОП “Економічна географія”
ОП “Гастрономічний туризм” 
МАГІСТР (Д)
ОП “Середня освіта (Географія)”
ОП “ Географія рекреації та туризму”
ОП “ Географія еногастрономічної рекреації та туризму”

Кафедра "Фізичної географії та геоекології"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Природнича географія”
ОП “Транскордонне екологічне співробітництво”
МАГІСТР (Д)
ОП “Природнича географія” 

Кафедра "Метеорології та кліматології"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Метеорологія”
МАГІСТР (Д)
ОП “Метеорологія”

Кафедра "Землезнавства та геоморфології"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Грунтознавство, управління земельними ресурсами та територіальне планування”
ОП “Природнича географія”
ОП “Геоморфологія та природопізнавальний туризм” 
МАГІСТР (Д)
ОП “Геоморфологія та палеогеографія”

Кафедра "Гідрології та гідрохімії"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Управління та екологія водних ресурсів” 
МАГІСТР (Д)
ОП “Гідрологія” 

Кафедра "Геодезії та картографії"

БАКАЛАВР (Д)
ОП “Картографія, географічні інформаційні системи, дистанційне зондування землі”
ОП “Геодезія та землеустрій”

МАГІСТР (Д)
ОП “Картографія та географічні інформаційні системи”
ОП “Землеустрій та кадастр”
МАГІСТР (З)
ОП “Землеустрій та кадастр”