Освітньо-наукова програма «Туризм» за напрямом підготовки 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування»

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП «Туризм» (рівень: магістр; форма навчання: денна; мова навчання: українська; н.п. 2019 р.)

Обов’язкові компоненти ОП
ННД.01 Управління якістю в туризмі
ННД.02 Наукові основи стійкого розвитку туризму
ННД.05 Туризмологія
ННД.06 Система підготовки кадрів для сфери туризму
ННД.07 Виробнича практика
ННД.08 Асистентська практика
ННД.09 Магістерська робота
ННД.10 Digital Technology in Tourism (Scientific Workshop)/Цифрові технології в туризмі (Науковий семінар)
ННД.03 Професійна та корпоративна етика
ННД.04 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ННД.12 Ринок туристичних послуг
ННД.13 Педагогіка і психологія вищої школи
ННД.14 Управління проектами в туризмі
ННД.15 Управління сталим розвитком туризму
Вибір блоками
Спеціалізація «Міжнародний туризм»
ДВС 2.01.01 Інноваційна діяльність в туризмі
ДВС 2.01.02 Ризики в туризмі
ДВС 2.01.03 Міжнародний туристичний бізнес і логістика
Вибір блоками
Спеціалізація «Організація курортної справи»
ДВС 2.02.01 Курортна справа з основами курортології та реабілітології
ДВС 2.02.02 Маркетинг і менеджмент курортної справи
ДВС 2.02.03 Управління рекреаційним  підприємством
Перелік №1 вільного вибору студента
ДВС 2.03.01 Соціологія туризму
ДВС 2.03.02 Адміністративне право
ДВС 2.03.03 Екологічна експертиза і аудит
Перелік №2 вільного вибору студента
ДВС 2.04.01 Психологія туризму
ДВС 2.04.02 Міжнародне право
ДВС 2.04.03 Міжнародні розрахунки та валютні операції в туризмі