Київська Мала Академія Наук
Клімат - важливий фактор розвитку людства

Запрошуємо на лекцію докторки географічних наук, доцентки кафедри метеорології та кліматології КНУ ім. Тараса Шевченка Ольги Григорівни ШЕВЧЕНКО “Зміна клімату та її вплив на економіку та суспільство”, яка відбудеться 03 березня 2021 р. о 16:00 год.

Докладніше про лекцію див. тут

 

Вийшов з друку підручник «Агрогідрохімія». Автор: Хільчевський Валентин Кирилович - доктор географічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний працівник гідрометслужби України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор кафедри гідрології та гідроекології географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Хільчевский В.К. Агрогідрохімія: підручник. – К.: ДІА. – 2021. – 176 с. - ISBN 978-617-7785-25-4

Про актуальність питання впливу агрохімічних засобів на якість природних вод свідчить прийнята в Європейському Союзі директива 91/676/ЄЕС «Про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел», скорочено - «нітратна директива» (Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources). А Угода про асоціацію України з ЄС (2014 р.) вимагає від нашої країни апроксимації законодавства ЄС у сфері охорони довкілля в природоохоронну практику.

Сільське господарство – це потужний фактор впливу на кругообіг багатьох речовин у природі, адже для підживлення ґрунту на поля постійно вносяться не лише азотні добрива (джерело нітратів), а й фосфорні та калійні добрива, застосовуються пестициди (засоби захисту рослин). Тому важливо висвітлити комплексно знання про основні джерела сільськогосподарського забруднення природних вод та процеси, що сприяють цьому. Такий підхід застосовано у підручнику.

Підручник розраховано на студентів спеціальності 103 «Науки про Землю» освітніх програм гідрологічного профілю закладів вищої освіти.

Підручник може бути корисним для студентів, які навчаються за освітніми програмами з геоекології, ґрунтознавства спеціальності 106 «Географія».

 
2 березня 2021 11:40-12:20 відбудеться відкрита зустріч з експертною групою
з акредитації освітньо-наукової програми «Картографія» спеціальності 103 Науки про Землю.
Запрошуються усі бажаючі.

Підключитись до конференції:
https://us04web.zoom.us/j/77927484032?pwd=ZHpoaG9ONGhUcE5uKzNGSENpd1ZzUT09

Ідентифікатор конференції: 779 2748 4032
Код доступу: 2021

На географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося офіційне відкриття Експертно-консультаційного центру з розвитку громад та територій. Проректор з науково-педагогічної роботи Університету Олександр Рожко наголосив на важливості ролі новоствореного Центру щодо практичної реалізації значного потенціалу географічного факультету в сфері регіонального розвитку, створення дієвої платформи для науково-методичного забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні та впровадження дуальної освіти.

Декан географічного факультету Сергій Запотоцький розповів, що діяльність Центру буде спрямована на надання послуг з навчання та консультування представників органів місцевого самоврядування щодо планування розвитку громад та територій, інвентаризації територіальних ресурсів, залучення потенційних інвесторів, а також експертної підтримки представників територіальних громад Київської області та інших регіонів України щодо розробки стратегічних планів та містобудівної документації.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря підкреслив, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка виконує не тільки навчальну, але й дослідницьку функцію, і створення Центру з розвиту громад та територій відповідає передовому досвіду британських, німецьких та інших провідних університетів світу. Він звернув увагу на те, що нині є дефіцит інституцій, які б надавали практичну допомогу територіальним громадам щодо здійснення якісної аналітики, підвищення ефективності їх функціонування. І цю нішу може заповнити новостворений Центр, оскільки без підтримки географів реалізація стратегії регіонального розвитку не може бути ефективною, а без внеску географічного факультету Університету реформа децентралізації в Україні не відбулася б.

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації об’єднаних територіальних громад Валентна Полтавець наголосила, що реформа децентралізації ще не завершена, а задач, які стоять перед Асоціацією, не менше ніж п’ять років тому. І новостворений Центр розвитку громад та територій може зробити вагомий внесок у спільну діяльність щодо формування ефективного проектного менеджменту, науково-аналітичної та консультативної підтримки територіальних громад.

Директор Асоціації регіонального розвитку Київської області звернув увагу на те, що він як практик серед ключових завдань сьогодення бачить, насамперед, створення нових робочих місць у територіальних громадах, і далі – створення так званої «спіралі життя». Експертно-консультаційний центр на географічному факультеті, поєднуючи теоретичні знання з практикою, може сприяти навчанню представників територіальних громад щодо ефективного використання їхнього потенціалу.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та Директор Товариства дослідників України Павло Остапенко розповіли про передумови, особливості та виклики децентралізації в Україні.

В обговоренні перспектив співробітництва у сфері розвитку громад та територій взяли участь керівник Центру Анатолій Мельничук, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Костянтин Мезенцев.

 Михайло Ілліч народився 23 лютого 1921 року в селі Зарічанці (тепер Чемеровецького району Хмельницької області).

Учасник ІІ Світової війни, нагороджений орденами Вітчизняної війни 1-го та 2-го ступенів, Слави 3-го ступеня та медалями «За відвагу» (1944), «За оборону Києва».

У 1945 р. закінчив географічний факультет Київського університету. У 1945–1949 рр. працював у Київській науково-дослідній геофізичній обсерваторії (з 1947 р. – завідувач відділу актинометрії). У 1949–1952 рр. – аспірант Київського університету, кандидатська дисертація на тему: «Клімат Києва та його зміни у зв’язку з генеральним планом реконструкції» захищена у 1953 р., докторська дисертація на тему: «Мікроклімат природних та перетворених ландшафтів рівнинної частини Української РСР (теорія та експеримент)» захищена у 1974 р. У 1976 р. присвоєно вчене звання професора. У 1952–1991 рр. працював у Київському університеті: старшим викладачем, доцентом, професором, в 1968–1980 рр. – декан географічного факультету, 1974–1991 рр. – завідувач кафедри метеорології та кліматології.

Читав лекції в Пекінському, Нанкінському (Китайська Народна Республіка, 1958–1960 рр.), Ягеллонському (м. Краків, Польща, 1969 р.), Дебреценському (Угорщина, 1970 р.), Брненському (Чехословаччина, 1975 р.), Загребському (Югославія, 1979 р.) університетах.

Основні праці професора М.І. Щербаня присвячені актуальним проблемам метеорології, кліматології, фізичної географії. Він досліджував альбедо різних видів діяльних поверхонь, радіаційний та тепловий режим земної поверхні і атмосфери. Визначав кількісні показники розподілу рідких атмосферних опадів на схилах височин різної експозиції та крутизни. Розробляв теорію, механізми та закономірності формування і кількісні показники мікрокліматичних контрастів природних зон, враховуючи складові величини радіаційного балансу земної поверхні. Окремо виділяв питання мікроклімату великих міст. Приділяв багато уваги вивченню кліматів земної кулі, теоретичним та історичним питанням науки. Один з перших в Україні показав роль мікрокліматичних умов у формуванні і розвитку ландшафтів та фізико-географічних процесів у них. Учасник Міжнародних географічних конгресів у Монреалі (1971 р.), в Москві (1976 р.).

Михайло Ілліч автор понад 300 наукових праць, 9 з яких – монографії та підручники, зокрема: "Микроклиматология" (1968 р., 1985 р.), "Фізична географія Української РСР" (1969 р., 1982 р., співавтор), "Изменения климата Земли" (1978 р.), "Природа Украинской ССР. Климат" (1984 р., співавтор), "Клімати земної кулі" (1986 р.).

У складі колективу авторів у 1993 р. професор М.І. Щербань одержав Державну премію за цикл монографій «Теоретичні основи регіонального природокористування в Україні».

Протягом багатьох років Михайло Ілліч був членом (та головою) Вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій, офіційним опонентом понад 30 дисертаційних робіт. Підготував 12 кандидатів та 1 доктора наук. Був членом редакційної колегії 6 географічних періодичних наукових видань, головою секції географії та геології Науково-технічної ради Міністерства освіти. Тривалий час виконував обов'язки віце-президента Географічного товариства України.

Помер Михайло Ілліч Щербань 21 серпня 2000 року. Похований у Києві на Байковому кладовищі.

                                     
  

Посилання на «День відкритих дверей»

Meeting ID: 896 8366 2086 

Passcode: Geo2021

Join Zoom Meeting 
Шановні колеги,
 
Від імені Програми академічних обмінів імені Фулбрайта / Київського офісу Інституту Міжнародної Освіти висловлюємо Вам свою повагу та з приємністю повідомляємо про те, що розпочато приймання заявок для участі у чергових конкурсах на здобуття стипендій імені Фулбрайта для навчання, стажування й проведення досліджень на 2022-2023 академічний рік.
 
У пресрелізі Ви знайдете інформацію про щорічні конкурси для українських науковців, викладачів, спеціалістів, студентів та випускників ЗВО, представників громадських організацій.
 
Просимо ознайомитися з можливостями для закладів вищої освіти та наукових установ України запросити американських викладачів, адміністраторів й фахівців різного спрямування для викладання та консультування.
 
Якщо Ви зацікавлені провести онлайн-презентацію Програми імені Фулбрайта у Вашому закладі, просимо повідомити нас у відповідь на цей лист, зазначивши зручні для Вас дати, час, потенційну аудиторію та контактну особу, яка допомагатиме з організацією презентації.
 
Будемо вдячні за поширення інформації серед Ваших колег, викладачів та студентів.
 
З повагою,
Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні
Інститут Міжнародної Освіти ∙ Київський офіс
18 лютого 2021 15.00-15.40 відбудеться відкрита зустріч з експертною групою 
з акредитації освітньо-професійних програм "Природнича географія" та
"Економічна географія" спеціальності 106 "Географія". Запрошуються усі бажаючі.
Підключитись до конференції:
https://us05web.zoom.us/j/86700448137?pwd=M2dZSThIUnZOQ2NwaG1CcmlveHBYQT09
Ідентифікатор конференції: 867 0044 8137
Код доступа: n80kiD
ERASMUS+ KA107 International Credit Mobility - *PEERS 2020 - FIRST OPEN CALL

* Portuguese National Mobility Consortium PEERS є результатом
партнерства між Universidade do Minho (Координатор), Universidade de
Aveiro та Universidade de Évora і дозволяє 3 вищим португальським
установам приймати / направляти студентів, викладачів та
непедагогічних працівників з / до 7 країн-партнерів - Албанії,
Вірменії, Білорусі, Боснії і Герцеговини, Грузії, Косово та України.

Офіційні веб-сайти університетів:
Universidade do Minho https://alunos.uminho.pt/EN
Universidade de Aveiro https://www.ua.pt
Universidade de Évora https://www.uevora.pt/en

PEERS консорціум оголошує перший кол подачі аплікаційних заявок на
участь у програмі Еразмус+ для студентів (бакалаврів (2-ого та 3-ого
курсів), магістрів 1-ого року навчання, аспірантів) педагогічного та
непедагогічного персоналу університету.

Навчальні програми-
Universidade do Minho:
https://www.uminho.pt/EN/education/educational-offer/Pages/default.aspx
Universidade de Aveiro: https://www.ua.pt/en/tipo-curso
Universidade de Évora:http://surl.li/kxoj

Усі заявки повинні бути подані онлайн до !12 березня 2021 року!,
використовуючи форму-https://formularios.reitoria.uminho.pt/index.php?r=
survey/index&sid=724394&lang=en Вся детальна інформація розміщена за посиланням - https://alunos.uminho.pt/EN/students/mobilityprograms/Pages/PEERS.aspx Після закриття колу буде здійснена наступна процедура відбору: 1. Отримання аплікаційної заявки. 2. Перевірка домашньою установою. 3. Оцінка з боку домашньої установи та приймаючого університету. 4. Відбір кандидатів. 5. Підтвердження приймаючою установою. 6. Повідомлення про рішення. 7. Угода про стипендію / грант. 8. Визначення кінцевих дат мобільності. Фінансова підтримка для студентської мобільності складає 850 EUR / місяць (період мобільності - 4 місяці) + до 820 EUR на подорож, для педагогічного та непедагогічного персоналу – 1120 EUR / 5 днів + до 820 EUR на подорож. Рекомендований рівень володіння іноземною мовою: UMINHO: https://www.uminho.pt/EN/education/educational-offer/Pages/default.aspx UAveiro: https://www.ua.pt/en/tipo-curso UEvora:http://surl.li/kxoj
Зверніть увагу, що дедлайн подачі заявки на участь у конкурсі –12.03.2021.Колектив географічного факультету щиро вітає з 85 - річчям з Дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента Академії педагогічних наук України, професора кафедри географії України, доктора географічних наук Шищенка Петра Григоровича!

Професіоналізм, талант, безмежна відданість справі, працьовитість і наполегливість у досягненні поставлених цілей дали змогу Вам досягти значних успіхів у Вашій діяльності, здобути шану та повагу серед колег та наукової спільноти. Нехай Ваш шлях буде наповненим новими злетами й досягненнями, а людська шана буде подякою Вам за плідну працю, чуйність, уміння творити добро.

Згідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у рамках акредитаційної експертизи (11.02.2021-13.02.2021)

ОП «Урбаністика та регіональний розвиток» відбудеться

ВІДКРИТА ЗУСТРІЧ з експертами НАЗЯВО з акредитації ОНП «Урбаністика та регіональний розвиток» за другим (магістерським) рівнем

Відкрита зустріч з ЕГ: ID 32201 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ОП "Урбаністика та регіональний розвиток"

 

12 лютого 2021 р. з 13:00 до 13:40

 Підключитись до конференції Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84960655532?pwd=cjRzNFBlTkx3SDBmM0ZaZzZFQit4UT09

 Ідентифікатор конференції: 849 6065 5532

Пароль: 2021

 

Мета зустрічі – спілкування з усіма зацікавленими особами в процесі акредитації освітньої програми. Під час зустрічі ви матимете можливість висловити свої думки, отримати відповіді та поставити питання щодо освітньої програми, що акредитується.

 

НА ЗУСТРІЧ З ЕКСПЕРТНОЮ ГРУПОЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ УСІ ОХОЧІ УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ!

Зміни до наказу про обмеження мобільності у зв'язку з карантинними обмеженнями у світі

Детальніше Наказ №44-32 від 02.02.2021 р. дивитись тут