За рейтингом українського журналу Forbes географічний факультет потрапив до списку 100 найкращих факультетів України, а також посів 9 місце в рейтингу за напрямом «Природничі науки». При цьому, серед природничих факультетів, що готують фахівців за спеціальностями 106–Географія, 103–Науки про Землю та 242–Туризм, наш Факультет має найвищу рейтингову оцінку.

Оцінка найкращих факультетів України формувалася з чотирьох складових: середнього балу ЗНО (35%), рейтингу університету (25%), інфраструктури (15%) та експертних оцінок 48 фахівців (25%). Рейтинги університетів визначалися з урахуванням оцінок за міжнародними та національними рейтингами, кількістю публікацій, кількістю цитувань та індексом Гірша. Оцінки за показником «Інфраструктура» визначалися з урахуванням місця розташування факультетів, стану їхніх будівель, матеріально технічної бази та кампусів, а також деканів факультетів (науковий ступінь, вчене звання, публічні повідомлення про недоброчесність).