На кафедрі географії України проведено публічний відкритий захист кваліфікаційної роботи на тему: «Роль еногастрономічного туризму у збереженні нематеріальної культурної спадщини на прикладі Дороги вина та смаку Української Бессарабії», магістерки ОП «Географія еногастрономічної рекреації та туризму» з подвійним дипломуванням з Університетом  Мачерата (Італія) Кароліни Крупельницької.
 
На захисті були присутні основні стейкходери з Одеського регіону: Ірина Пльшакова - президент ГС «Дорога вина та смаку Української Бессарабії» та адміністратор спілки Ольга Моісеєнко, Тетяна Дукова – етнограф, носій культурної традиції виготовлення  обрядових хлібів села Криничне Одеської області, Юлія Сущенко – журналіст, досвід яких було представлено у роботі, як кращу практику.  
Висвітлені К. Крупельницькою питання актуалізації та захисту гастрономічної спадщини етнічних спільнот України та запропоновані інструменти валоризації елементів НСК та підтримки носіїв виробничих та ужиткових традицій засобами  еногастрономічного туризму, через «Дороги вина та смаку», викликали жваве обговорення та підтримку основних стейкхолдерів, що на практиці засвідчило репрезентативність та практичну цінність дослідження.
 
Захист відбувся на високому рівні та продемонстрував необхідність трансферу інноваційних технологій захисту НСК  з академічної сфери  на  локальний рівень до етнічних меншин в Україні.
 
Член екзаменаційної комісії та гарант освітньо-наукової програми, доцент Олена Мотузенко зазначила важливість розбудови  тісних зв’язків з представниками ринку праці та  іншими стейкхолдерами та необхідність їх  безпосереднього залучення до процесу підготовки майбутніх фахівців. 
 
Посилання на захист роботи: https://youtu.be/D6bPv34qrr0
Посилання на обговорення: https://youtu.be/BSv2ZH64LOk