З сумом сповіщаємо, що 29.06. 2021 відійшов у вічність відомий геоморфолог, кандидат географічних наук, доцент Єдуард Тимофійович ПАЛІЄНКО.

 

Прощання з Єдуардом Тимофійовичем відбудеться 30.06.2021 року о 14.00 год. на Байковому кладовищі. (Зала Прощання адмінбудівлі)

Народився Єдуард Тимофійович 20 вересня 1935 р. у м. Севастополі.
У 1958 – закінчив географічний факультет Київського університету із кваліфікацією "географ-геоморфолог".
В період 1958–1961 – геоморфолог, старший геолог комплексної тематичної експедиції Управління геології та охорони надр Туркменської РСР; 1961–1964 – аспірант при географічному факультеті Київського університету.
В 1964 – захистив кандидатську дисертацію "Рельєф Західного Копетдагу та історія його розвитку" (науковий керівник – д-р геол.-мінерал. наук, проф. П. К. Заморій).
В період 1964–2011 – доцент кафедри землезнавства та геоморфології.

Протягом 45 років викладав більше 10 спецдисциплін, автор і співавтор 7 посібників, зокрема: "Пошукова та інженерна геоморфологія", "Палеогеографія антропогену", "Геоморфологія СРСР", "Геоморфологія України", "Геоморфологія та палеогеографія", а також "Четвертинна геологія" (для археологів історичного факультету Київського університету), "Методи фізико-географічних досліджень" (для географів Київського педагогічного університету). Керівник геоморфологічної навчальної практики в Каневі та Карпатах.

Розробив основи інженерної геоморфології як науки, її структуру, методичні засади, теоретично обґрунтував і вперше в Україні застосував інженерно-геоморфологічний аналіз при проектуванні та будівництві Північнокримського каналу, каналу Дунай – Дністер, Стрийського протисельового водосховища. Керував експедиціями з проектування каналу Дунай – Дніпро, Каракумського і Північнокримського каналів.

Автор близько 250 наукових праць, 4 одноосібних і співавтор 24 монографій, серед них: "Поисковая и инженерная геоморфология" (1982), "Формування геоморфологічних знань у школярів" (1986), "Ноосфера – нове явище на нашій планеті" (1979), "Захист земельних ресурсів" (1986), "Геоморфология Украинской ССР" (1990, співавтор), "Геология шельфа Украинской ССР", т. "Среда. История и методика изучения" (1982, співавтор), "Экологическая геология Украины" (1993, співавтор). Автор близько 20 кінофільмів з науково-навчальної тематики.

Відзначений нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2009). Член-кореспондент Міжнародної академії соціальних і педагогічних наук (м. Москва, Росія). Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР (1984). Член бюро наук про Землю товариства "Знання", позаштатний лектор Київського планетарію.

 Вічна і світла пам'ять Єдуарду Тимофійовичу!

Відео про життя Палієнка Е.Т. див. тут