Із скорботою повідомляємо, що 01 липня 2021 року пішов з життя фахівець в галузі урболандшафтознавства, рекреаційного природокористування, екотуризму – Дмитрук Олександр Юрійович.

Народився Олександр Юрійович в місті Києві.  У 1989 році закінчив географічний факультет Київського державного університету. 3 1989 працює у Київському університеті на кафедрі фізичної географії та охорони природи, що у 1995 році була реорганізована у кафедру географії України. В 1993 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Методика ландшафтного аналізу урбанізованих територій (на прикладі м.Києва)”. З 2000 р. завідувач кафедри географії України географічного факультету Київського університету.  У 2005 році прилюдно захистив докторську дисертацію за спеціальністю Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів за темою “Ландшафтно-урбанізаційні системи України”.

Розробив та реалізував на практиці оригінальні методики великомасштабного ландшафтознавчого дослідження м.Києва, регіон. урбанізаційно-ландшафтознавчого дослідження території України. Обґрунтував класифікацію ландшафтно-урбанізаційних систем України. Створив власну схему ландшафтно-урбанізаційного районування України. Відзначений нагрудним знаком "Відмінник освіти України" Автор понад 170 наукових праць. Серед яких, Урбаністична географія. Ландшафтний підхід (1998), Урбанізовані ландшафти: теоретичні та методичні основи конструктивно-географічні дослідження (2004), Урбанізація та екологічний туризм: Навчальний посібник (2002), Ландшафтно-урбанізаційні системи: конструктивно-географічні основи оптимізації та управління. (2004), Спортивно-оздоровчий туризм: Навчальний  посібник (2008).

Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Олександр Юрійович жив, радів світу, людям, що його оточували.

Колектив географічного факультету висловлює співчуття родині Олександра Юрійовича, його дружині та донькам, близьким та рідним людям.

Світла пам'ять, Олександре Юрійовичу!