Згідно наказу МОН України № 882 від 04.08.2021 р. обсяг державного замовлення на 2021 рік:

спеціальність 103 Науки про Землю – 1 місце,

спеціальність 106 Географія – 5 місць,

спеціальність 242 Туризм – 1 місце.

Початок прийому заяв і документів: 25 серпня 2021 р.

Закінчення прийому заяв і документів: 3 вересня 2021 р. о 17:00

Правила прийому до аспірантури/ад’юнктури для здобуття ступеня доктора філософії у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2021 році: http://asp.univ.kiev.ua/doc/VSTUP_2021/Aspirantura_2021.pdf 

Інформація про освітньо-наукові програми на здобуття ступеня доктора філософії на географічному факультеті, програми вступних іспитів та вимоги до дослідницької пропозиції для вступу до аспірантури: https://geo.knu.ua/uk/aspirantura-ta-doktorantura.html