Відповідно до Наказу ректора від 22 вересня 2021 року № 714-32 у період з 23 вересня 2021 року по 13 жовтня 2021 року проведення всіх видів навчальних занять за денною і заочною формами навчання здійснюватиметься у форматі онлайн у відповідності до затверджених розкладів із використанням технологій дистанційного навчання.

Детальна інформація знаходиться за посиланням
http://knu.ua/news/11827