18 червня 2020 р. на географічному факультеті відбулася конференція трудового колективу  в режимі он-лайн. На порядку денному обговорювались питання обрання членів вченої ради географічного факультету від трудового колективу на наступний термін та пропозиції щодо кандидатури від факультету до Вченої ради Університету.

В результаті голосування від трудового колективу географічного факультету до складу вченої ради факультету обрані:

1) Шищенко Петро Григорович - член-кор. НАПНУ, д-р геогр.н., проф.., професор кафедри географії України;

2) Крома Наталія Степанвіна – канд..геогр.н., асист. кафедри країнознавства та туризму;

3) Окольнича Ірина Іванівна- фахівець 1 категорії Навчально-організаційної групи по забезпеченню навчального процесу.

 

До складу Вченої ради Університету рекомендований Мезенцев Костянтин Володимирович, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, доктор географічних наук, професор

Відео конференції див. тут: 

https://drive.google.com/file/d/1Tz_4lgphE7rkGG9oFoIK6uLOr2SjKsZw/view?usp=sharing