Заліково-екзаменаційна сесія для студентів 2, 3, 4 курсу заочної форми навчання буде здійснюватися в дистанційній формі із використанням технологій дистанційного навчання

Розклад занять: