Заліково-екзаменаційна сесія для студентів 1 курсу магістратури заочної форми навчання буде здійснюватися в дистанційній формі із використанням технологій дистанційного навчання

 Розклад занять: