На географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося офіційне відкриття Експертно-консультаційного центру з розвитку громад та територій. Проректор з науково-педагогічної роботи Університету Олександр Рожко наголосив на важливості ролі новоствореного Центру щодо практичної реалізації значного потенціалу географічного факультету в сфері регіонального розвитку, створення дієвої платформи для науково-методичного забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні та впровадження дуальної освіти.

Декан географічного факультету Сергій Запотоцький розповів, що діяльність Центру буде спрямована на надання послуг з навчання та консультування представників органів місцевого самоврядування щодо планування розвитку громад та територій, інвентаризації територіальних ресурсів, залучення потенційних інвесторів, а також експертної підтримки представників територіальних громад Київської області та інших регіонів України щодо розробки стратегічних планів та містобудівної документації.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря підкреслив, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка виконує не тільки навчальну, але й дослідницьку функцію, і створення Центру з розвиту громад та територій відповідає передовому досвіду британських, німецьких та інших провідних університетів світу. Він звернув увагу на те, що нині є дефіцит інституцій, які б надавали практичну допомогу територіальним громадам щодо здійснення якісної аналітики, підвищення ефективності їх функціонування. І цю нішу може заповнити новостворений Центр, оскільки без підтримки географів реалізація стратегії регіонального розвитку не може бути ефективною, а без внеску географічного факультету Університету реформа децентралізації в Україні не відбулася б.

Виконавчий директор Всеукраїнської асоціації об’єднаних територіальних громад Валентна Полтавець наголосила, що реформа децентралізації ще не завершена, а задач, які стоять перед Асоціацією, не менше ніж п’ять років тому. І новостворений Центр розвитку громад та територій може зробити вагомий внесок у спільну діяльність щодо формування ефективного проектного менеджменту, науково-аналітичної та консультативної підтримки територіальних громад.

Директор Асоціації регіонального розвитку Київської області звернув увагу на те, що він як практик серед ключових завдань сьогодення бачить, насамперед, створення нових робочих місць у територіальних громадах, і далі – створення так званої «спіралі життя». Експертно-консультаційний центр на географічному факультеті, поєднуючи теоретичні знання з практикою, може сприяти навчанню представників територіальних громад щодо ефективного використання їхнього потенціалу.

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та Директор Товариства дослідників України Павло Остапенко розповіли про передумови, особливості та виклики децентралізації в Україні.

В обговоренні перспектив співробітництва у сфері розвитку громад та територій взяли участь керівник Центру Анатолій Мельничук, завідувач кафедри економічної та соціальної географії Костянтин Мезенцев.